ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Post by Duanghathai Termtem »

เมื่อเราทราบแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับงานกับการตรวจสอบงานบัญชีอย่างไรแล้ว ยังมีอีกอย่างที่ต้องทำความเข้าใจ นั่นคือเรื่องของความเสี่ยงที่กิจการอาจจะพบเจอ หรือมีโอกาสที่จะต้องเผชิญ และแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมาคือ การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นได้ และโดยเฉพาะการทำงานบนฐานข้อมูล หรือการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เองก็เช่นเดียวกัน

ความเสี่ยงและประเภทของความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ

การควบคุมและประเภทของการควบคุม
1. การควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน
- การควบคุมทั่วไป
- การควบคุมระบบงาน
2. การควบคุมตามวัตถุประสงค์
- การควบคุมแบบป้องกัน
- การควบคุมแบบค้นพบ
- การควบคุมแบบแก้ไข
3. การควบคุมตามระดับขอผู้รับผิดชอบ
- การควบคุมระดับการกำกับดูแล
- การควบคุมระดับการบริหาร
- การควบคุมระดับเทคนิคการปฏิบัติงาน

การจัดการควบคุมตามระดับความเสี่ยง ผลเสียหายจากความเสี่ยง
- สารสนเทศรั่วไหล
- ระบบไม่พร้อมใช้งาน
- ระบบไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกโดยรวมว่า "ต้นทุนในการควบคุม"
ไม่ว่าการควบคุมจะมากหรือน้อยไป ความเสี่ยงจะต้องสัมพันธ์กับการควบคุม นั่นคือ
ระดับการควบคุม = ระดับความเสี่ยง

และนี่คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ และควบคู่กับการควบคุมที่ต้องมีความสัมพันธ์กันด้วย เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปอย่างงราบรื่น และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะงานด้านบัญชี ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะ และเมื่อมีการทำงานในรูปของสารสนเทศแล้ววด้วยนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมที่ดี และเมื่อทราบถึงระดับความเสี่ยงต่างๆแล้ว การเลือกวิธีการจัดการควบคุมตามระดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 27 guests