7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร

Post by Aranya »

7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นำมาใช้ภายในองค์กร โดยจะวิเคราะห์จากตวบริษัทเราเองก่อน
1.กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่รวมไปถึงการวางแผน การดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กร
2.โครงสร้าง โครงสร้างบริษัทที่เป็นแนวตั้งหรือแนวราบ ถ้าแนวราบงานจะเสร็จเร็วเพราะไม่ต้องสั่งกันเป็นทอดๆ
3.รูปแบบ รูปแบบการบริหารของผู้นำ นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
4.ระบบ กระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นระบบ
5.ทักษะ นอกจากความรู้ในการทำงานแล้ว ทักษะในการอยู่ร่วมกับทีมก็สำคัญ
6.บุคคล การจัดการบุคคลตั้งแต่การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมรวมถึงการพัฒนา
7.ค่านิยมร่วม การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องเคารพกฎของบริษัท
สรุป การใช้เครื่องมือนี้เป้นการวิเคราะห์ภายในองค์กรเพื่อให้ทราบว่า องค์กรจะไปในทิศทางไหน แก้ปัญหาอะไรก่อน
DanielPe
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 19/01/2021 10:59 am

Re: 7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร

Post by DanielPe »

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ภายในองค์กรอย่างแน่นอน สิ่งที่เราจะวิเคราะห์จาก บริษัท ของเราเองก่อน
Aranya
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 56
Joined: 25/01/2021 9:41 am

Re: 7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร(เพิ่มเติม)

Post by Aranya »

การจะลงทุนหรือทำธุรกิจสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่มีเพียงแต่สถานการณ์ภายนอก แต่ยังหมายถึงการสำรวจตนเองก่อนว่าในบริษัทมีอะไรที่สามารถจะไปแข่งขันได้ ดังนั้นเครื่องมือที่จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมที่จะยกตัวอย่างนั่นก็คือ 7s Framework กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7s McKinsey คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7s

7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นำมาใช้ภายในองค์กร โดยจะวิเคราะห์จากตวบริษัทเราเองก่อน

1.Strategy (กลยุทธ์) กลยุทธ์ที่รวมไปถึงการวางแผน การดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรสามารถวางแผนแล้วนำไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารบุคคล กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ กลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทนั้นที่อยู่ภายในองค์กร

2.Structure (โครงสร้าง) เป็นโครงสร้างบริษัทที่เป็นแนวตั้งหรือแนวราบ ถ้าแนวราบงานจะเสร็จเร็วเพราะไม่ต้องสั่งกันเป็นทอดๆ แต่หางเป็นแนวตั้งหรือแนวดิ่งงานอาจจะล่าช้า

3.Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของผู้นำ นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร เช่นรูปแบบของผู้บริหารเป็นแบบเผด็จการ กฎในบริษัทก็ต้องเข้มงวด

4.System (ระบบ) กระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นระบบ โดยที่แต่ละแนกรู้งานและทำหน้าที่ของตนเอง

5.Skill (ทักษะ) นอกจากความรู้ในการทำงานแล้ว ทักษะในการอยู่ร่วมกับทีมก็สำคัญ และทักษะนอกเหนือจากงานของตนต้องมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วละเอียดรอบครอบในการทำงาน

6.Straff (บุคคล) การจัดการบุคคลตั้งแต่การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมรวมถึงการพัฒนา ไปจนถึงการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน เเต่หมายถึง การชมเชย การเลื่อนตำแหน่ง

7.Share Value (ค่านิยมร่วม) การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องเคารพกฎของบริษัท การให้พนักงานแสดงความคิดเห็นระดมคววามคิดเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เกิดจากความคิดเล่นๆแต่ก็สามารถนำมาค่อยอดเป็นชัิ้นงานที่สร้างมูลค่าได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท

สรุป การใช้เครื่องมือนี้เป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กรเพื่อให้ทราบว่า องค์กรจะไปในทิศทางไหน แก้ปัญหาอะไรก่อน และรู้จุดยืนของตัวเอง หากเกิดปัญหาขึ้นก็นำมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากปัญหาของส่วนไหนแล้วแก้และหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต

อ้างอิง
1.https://greedisgoods.com/7s-%E0%B8%84%E ... %E0%B8%AD/
2.https://www.gotoknow.org/posts/60394
3.http://enlighten.co.th/wp-content/uploa ... lue_A3.pdf
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests