เช็ค

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

นายช้าง

เช็ค

Post by นายช้าง »

เช็ค หมายถึงอะไร

wanida mutujid
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 165
Joined: 03/03/2015 9:42 am

Re: เช็ค

Post by wanida mutujid »

เช็ค หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจ านวนหนึ่งเมื่อ
ทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน
จากความหมายของเช็ค มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเช็ค

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest