ลงทะเบียน ภ.ง.ด 91 แต่ลงทะเบียนผิดประเภทต้องแก่ไข

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ประเภท

ลงทะเบียน ภ.ง.ด 91 แต่ลงทะเบียนผิดประเภทต้องแก่ไข

Post by ประเภท »

กรณีต้องการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท จะแก้ไขได้อย่างไร

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest