สอบถามวิธีการคำนวณหา Rate ค่ะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

สอบถามวิธีการคำนวณหา Rate ค่ะ

Post by pprn »

สอบถามวิธีการคำนวณหา Rate

จากสูตรใน Excel
 • RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])
ตัวแปรมีดังนี้
 • ตัวแปรสูตร Rate
  ตัวแปรสูตร Rate
  rate.png (247.89 KiB) Viewed 1626 times
โจทย์
 • โจทย์ Rate
  โจทย์ Rate
ขอวิธีการคำนวณและสูตรค่ะ และขอวิธีคำนวณและสูตรถ้าในกรณีที่ใส่ค่า PMT กับ Guess ด้วยค่ะ
Last edited by pprn on 24/08/2018 9:46 am, edited 1 time in total.
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27991
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามวิธีการคำนวณหา Rate ค่ะ

Post by thatsawan »

ลองเอาไปทดลองดู

Code: Select all

define('FINANCIAL_MAX_ITERATIONS', 128);
define('FINANCIAL_PRECISION', 1.0e-08);


function RATE($nper, $pmt, $pv, $fv = 0.0, $type = 0, $guess = 0.1) {

  $rate = $guess;
  if (abs($rate) < FINANCIAL_PRECISION) {
    $y = $pv * (1 + $nper * $rate) + $pmt * (1 + $rate * $type) * $nper + $fv;
  } else {
    $f = exp($nper * log(1 + $rate));
    $y = $pv * $f + $pmt * (1 / $rate + $type) * ($f - 1) + $fv;
  }
  $y0 = $pv + $pmt * $nper + $fv;
  $y1 = $pv * $f + $pmt * (1 / $rate + $type) * ($f - 1) + $fv;

  // find root by secant method
  $i = $x0 = 0.0;
  $x1 = $rate;
  while ((abs($y0 - $y1) > FINANCIAL_PRECISION) && ($i < FINANCIAL_MAX_ITERATIONS)) {
    $rate = ($y1 * $x0 - $y0 * $x1) / ($y1 - $y0);
    $x0 = $x1;
    $x1 = $rate;

    if (abs($rate) < FINANCIAL_PRECISION) {
      $y = $pv * (1 + $nper * $rate) + $pmt * (1 + $rate * $type) * $nper + $fv;
    } else {
      $f = exp($nper * log(1 + $rate));
      $y = $pv * $f + $pmt * (1 / $rate + $type) * ($f - 1) + $fv;
    }

    $y0 = $y1;
    $y1 = $y;
    ++$i;
  }
  return $rate;
}


Code: Select all

function rate($nprest, $vlrparc, $vp, $guess = 0.25) {
  $maxit = 100;
  $precision = 14;
  $guess = round($guess,$precision);
  for ($i=0 ; $i<$maxit ; $i++) {
    $divdnd = $vlrparc - ( $vlrparc * (pow(1 + $guess , -$nprest)) ) - ($vp * $guess);
    $divisor = $nprest * $vlrparc * pow(1 + $guess , (-$nprest - 1)) - $vp;
    $newguess = $guess - ( $divdnd / $divisor );
    $newguess = round($newguess, $precision);
    if ($newguess == $guess) {
      return $newguess;
    } else {
      $guess = $newguess;
    }
  }
  return null;
}
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests