การซื้อสินค้าเข้าสต็อก เเละ ขายสินค้าตัดออก จากสต็อก เกี่ยวข้องกับทางบัญชียังไงค่ะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26114
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

การซื้อสินค้าเข้าสต็อก เเละ ขายสินค้าตัดออก จากสต็อก เกี่ยวข้องกับทางบัญชียังไงค่ะ

Post by thatsawan »

การซื้อสินค้าเข้าสต็อก เเละ ขายสินค้าตัดออกจากสต็อก เกี่ยวข้องกับทางบัญชียังไง

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

Re: การซื้อสินค้าเข้าสต็อก เเละ ขายสินค้าตัดออก จากสต็อก เกี่ยวข้องกับทางบัญชียังไงค่ะ

Post by nice_13 »

- จะเกี่ยวกับบัญชีตอนกระทบต้นทุนขายค่ะ
Amp_Audit wrote:รายการที่กระทบต้นทุนขายของสินค้า ในทางบัญชี
- การซื้อสินค้า
- การขายสินค้า
- การส่งคืน/รับคืน
- ส่วนลดรับ/ส่วนลดจ่าย
- เมื่อปิดต้นทุนขาย บัญชีที่กระทบต่อต้นทุนขายคือ
> สินค้าคงเหลือต้นงวด
> ซื้อ
> ค่าขนส่งเข้า
> ส่งคืนและส่วนลด
> ส่วนลดรับ
> สินค้าคงเหลือปลายงวด
[ต้นทุนขายสินค้า = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนและส่วนลด – ส่วนลดรับ – สินค้าคงเหลือปลายงวด]

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests