กรณีที่เงินหายไปจากบัญชีธนาคารจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: กรณีที่เงินหายไปจากบัญชีธนาคารจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

Post by EyePornnipa »

thatsawan wrote:ขอตัวอย่างที่เป็นชื่อบัญชีเเละ รหัสบัญชีจริงๆ เต็มรูปแบบได้มั้ยค่ะ
ื่ชื่อบัญชีและรหัสบัญชีขึ้นอยู่กับผังบัญชีแต่ละบริษัทค่ะ แต่สามารถแยกเป็นหมวดบัญชีได้

เดบิต บัญชีพัก XX (เป็นบัญชีพักเพื่อรอการเคลียร์ เป็นทั้งหมวดสินทรัพย์หรือหนี้สินก็ได้ )
เครดิต เงินฝากธนาคาร XX (หมวดสินทรัพย์)

เดบิต ค่าใช้จ่ายนั้นๆ(เช่น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าขนส่ง ฯลฯ) XX (หมวดค่าใช้จ่าย)
เครดิต เงินฝากธนาคาร(เช่น ออมทรัพย์ 342-12 ฯลฯ) XX (หมวดสินทรัพย์)

เดบิต ค่าใช้จ่ายต้องห้าม XX (หมวดค่าใช้จ่าย)
เครดิต เงินฝากธนาคาร XX (เช่น ออมทรัพย์ 342-12 ฯลฯ) (หมวดสินทรัพย์)

Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: กรณีที่เงินหายไปจากบัญชีธนาคารจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

Post by Amp_Audit »

ตามที่บันทึกด้านบนสามารถทำได้ ถ้าตามความเห็นพี่มองว่า เงินหายไปจากบัญชีต้องดูเป็นกรณีไป ปกติแล้วเงินไม่ได้หาย แต่มีการจ่ายค่าอะไรสักอย่างแล้วคนลงบัญชีไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไร หรือเงินที่หายไปไม่มีเอกสารมาให้เห็น เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งถูกตัดเงินไปเลย ก็บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารปกติได้ (ถ้ายืนยันได้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร)

กรณีเป็นบัญชีต่างประเทศ อาจจะต้องมีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท
เช่น วันที่ 31/12/61 เงินขาดจากบัญชีไป 10USD คาดว่าเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน 1USD = 30 บาท

เดบิต ค่าธรรมเนียมธนาคาร (10USD x 30 บาท) 300
เครดิต เงินฝากธนาคาร (10USD x 30 บาท) 300

ถามลูกค้าก่อนว่าเงินที่ขาดไป คือเงินที่หายไปหรือเป็นการจ่ายค่าอะไร หรือธนาคารตัดเงินค่าอะไรสักอย่างหรือเปล่า เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นค่าอะไรจะได้บันทึกบัญชีถูกต้อง

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest