ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic บันทึกตอนไหนค่ะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 24393
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic บันทึกตอนไหนค่ะ

Post by thatsawan »

ลองศึกษา
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic (พีริออดิก) และ Perpetual (เพอเพชชวล)
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... etual.html


ลองดูการบันทึกบัญชีที่เทียบกัน ในส่วนของ Periodic ไม่เห็นการบันทึก ต้นทุนขาย หรือ สินค้าคงเหลือ เราจะไปบันทึกตอนไหนค่ะ หรือไม่มีการบันทึก
Image


การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System : พีริออดิก อินเวนทอรี ซิสเทิม)

วิธีนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชี "สินค้าคงเหลือ" ในระหว่างงวด ดังนั้นยอดคงเหลือบัญชีสินค้าคงเหลือจะเป็นยอด ณ วันต้นงวด และจะไม่บันทึกต้นทุนขายในทุกครั้งที่ขาย วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดนี้ จะต้องทำการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ต้องการทราบยอดคงเหลือและถ้าต้องการทราบต้นทุนขายต้องทำการคำนวณ

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest