การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

Post by EyePornnipa »

อยากทราบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ และจ่ายชำระค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มค่ะ

ต้องบันทึกภาษีซื้อหรือป่าวค่ะ

และตอนจ่ายชำระต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

Post by Amp_Audit »

ตามปกติมักจะไม่ตั้งหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย เพราะค่าเบี้ยประกันมักมีระยะ เช่น 1 ปี จึงมักบันทึกตอนจ่ายชำระแล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
Dr ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า xx
Dr ภาษีซื้อ xx
Cr ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย xx
Cr เงินสด / เงินฝากธนาคาร xx
>> ค่าเบี้ยประกันภัยปกติมีภาษีซื้อ และมีหัก ณ ที่จ่าย 1%

สิ้นปี/ทุกสิ้นเดือน ปรับปรุงรายการ (ตามระยะเวลาเริ่มต้นถึงวันที่บันทึก)
Dr ค่าเบี้ยประกันภัย xx
Cr ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่้วงหน้า xx

แต่หากต้องการจะบันทึกตั้งหนี้ จะบันทึกกรณีที่ต้องจ่ายใน สิงหาคม แต่ดันจ่ายในเดือนกันยายน
บันทึกตั้งหนี้ในเดือนสิงหาคม
Dr ค่าเบี้ยประกันภัย xx
Cr ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xx
(บันทึกเฉพาะยอดจากวันเริ่มระยะเวลาจนถึงวันสิ้นเดือน)
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests