การขอ STATEMENT ธนาคารธนชาต Thanachart Bank

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การขอ STATEMENT ธนาคารธนชาต Thanachart Bank

Post by EyePornnipa »

การขอ STATEMENT ธนาคารธนชาต - Thanachart bank

สามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือทางธนาคารและทางออนไลน์
ขอผ่านทางธนาคาร
หลักฐานในการขอผ่านทางธนาคาร
>> กรณีนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนาจ
บัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ(ผู้มอบอำนาจ)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

>> กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 3 เดือน หรือ ตั้งแต่ 3 - 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท
เกิน 6 - 12 เดือน หรือ ตั้งแต่ 12 - 24 เดือน ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ขอผ่านทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ที่บริการ Thanachart i-Net (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น) และบริการ Thanachart e-Statement
หรือผ่านมือถือทาง App Thanachart Connect

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=1
https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/i-net/detail.asp
https://www.thanachartbank.co.th/estatement_receipt/Agreement.aspx
https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=272&PName=personal
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests