การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

Post by EyePornnipa »

การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

สามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือทางธนาคารและทางออนไลน์

ขอผ่านทางธนาคาร
เอกสารที่ใช้
>> กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 6 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 100 บาท
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 200 บาท
เกิน 24 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 500 บาท

ขอผ่านทางออนไลน์
ช่องทางอินเตอร์เน็ตสามารถสมัครเพื่อใช้ผ่านทางระบบ KTB Corporate Online หรือดาวน์โหลด App Krungthai Next

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=1
https://www.newcb.ktb.co.th/introduction.htm
https://promotions.co.th/บัตรเครดิต/วิธีขอสเตทเม้นท์-ธนาคาร.html
Last edited by EyePornnipa on 17/09/2019 2:21 pm, edited 5 times in total.
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27984
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Reเอกสารที่ใช้ในการขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร / ค่าธรรมเนียม: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

Post by thatsawan »

เอกสารที่ใช้ในการขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร / ค่าธรรมเนียม ?
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

Post by EyePornnipa »

การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงไทย

สามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือทางธนาคารและทางออนไลน์

ขอผ่านทางธนาคาร
เอกสารที่ใช้
>> กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
>> กรณีนิติบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจคนอื่นไปทำรายการ)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 6 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 100 บาท
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 200 บาท
เกิน 24 เดือน ต่อครั้ง/บัญชี อัตรา 500 บาท

ขอผ่านทางออนไลน์
ช่องทางอินเตอร์เน็ตสามารถสมัครเพื่อใช้ผ่านทางระบบ KTB Corporate Online หรือดาวน์โหลด App Krungthai Next

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=1
https://www.newcb.ktb.co.th/introduction.htm
https://promotions.co.th/บัตรเครดิต/วิธีขอสเตทเม้นท์-ธนาคาร.html
https://pantip.com/topic/38429363
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests