การขอ STATEMENT ธนาคารออมสิน

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การขอ STATEMENT ธนาคารออมสิน

Postby EyePornnipa » 16/09/2019 4:50 pm

การขอ STATEMENT ธนาคารออมสิน

สามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือทางธนาคารและทางออนไลน์
ขอผ่านทางธนาคาร
หลักฐานในการขอทางธนาคาร
>> กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน
สมุดเงินฝากธนาคาร

อัตราค่าธรรมเนียม ตามระยะเวลาโดยเริ่มนับจากเดือนที่ขอ แยกตามประเภทของบริการ ดังนี้
1.ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ
> เงินฝากประเภทเผื่อเรียก อัตราเดือนละ 200 บาท
> เงินฝากประเภทเผื่อเรียก(พิเศษ) และเงินฝากพิเศษอื่นนอกเหนือจาก(1)
>> ไม่เกิน 6 เดือน อัตราเดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท
>> เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี อัตราเดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
>> เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท
>> เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท
>> เกิน 4 ปีขึ้นไป เรียกเก็บในอัตรา 500 บาท

2.ส่วนราชการ >> ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.การขอ statment เป็นแผ่น DISKETTE หรือ TAPE

>ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 200 บาท
>ส่วนราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ขอผ่านทางออนไลน์ ทาง Internet Banking ยกเว้นค่าธรรมเนียม


https://www.gsb.or.th//services/GSBFeeAll/GSBFee/การขอ-STATEMENT-ยอนหลง.aspx
https://www.gsb.or.th/services/GSBFeeAll/GSBFee/การใหบรการทางอนเตอรเนต-(บรการ-ออมสน-Internet-Banki.aspx
https://pantip.com/topic/36626737

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 18826
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารออมสิน

Postby thatsawan » 16/09/2019 5:11 pm

เอกสารที่ใช้ในการขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร / ค่าธรรมเนียม


Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], nnamfon.26 and 4 guests