Page 1 of 1

การปัดเศษ สรรพกรยอมรับการปัดเศษ เเบบรายสินค้า หรือ ยอดรวม ค่ะ

Posted: 06/11/2019 11:15 am
by thatsawan
กรณีเเรก เเบบรายสินค้า
ราคาต่อหน่วย * Input vat * จำนวนที่ซื้อ

708.41 ((708.41*7%)*2 = 99.1774‬ ปัดเเล้วได้ 99.18)
98.13 ((98.13*7%)*2 = 13.7382‬ ‬ ปัดเเล้วได้ 13.74)
460.75 ((460.75*7%)*10 = ‭322.525 ‬ ปัดเเล้วได้ 322.53)

ผลรวมของ VAT = (322.53 + 99.18 + 13.74) = 435.45
Image


กรณี 2 เเบบยอดรวม

ราคา Subtotal 6,220.58 * 7% = 435.4406 เเล้ว ปัดเศษ = 435.44
Image