การคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ FIFO และ Weighted Average

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3037
Joined: 04/06/2020 10:05 am

การคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ FIFO และ Weighted Average

Post by bolue »

ในด้านการบริหารงบบัญชีบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง การคิดคำนวณต้นทุนสินค้า ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

โดยการคิดคำนวณต้นทุนสินค้า สามารถทำได้ หลายวิธี แต่วันนี้จะยกมา แค่ 2 วิธี คือ วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ FIFO และ แบบ Weighted Average


วิธีแรกเริ่มจาก Weighted Average หรือการ ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก

การคิด ต้นทุนขายด้วยวิธีถัวเฉลี่ย คือ คิดจาก จำนวนที่ขายได้ คูณ ต้นทุนต่อหน่วย

โดย ต้นทุนต่อหน่วย จะคิดจาก ต้นทุนรวมทั้งหมด หาร ชิ้นทั้งหมด

ตัวอย่าง Weighted Average หรือการ ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-1.png
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-1.png (29.52 KiB) Viewed 815 times


วิธีสองเป็นวิธีคิดแบบ FIFO หรือการ เข้าก่อนออกก่อน

โดยเริ่มจากการหายอดคงเหลือ ของงวดนี้ก่อน


การคิด ต้นทุนขายด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน คือ คิดจาก ต้นทุนราคาสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย หัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือ

โดย ต้นทุนราคาสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย จะคิดจาก ต้นทุนยอดยกมา บวก ด้วย ต้นทุนที่ซื้อในงวดนี้

ตัวอย่าง Weighted Average หรือการ ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png (51.27 KiB) Viewed 815 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests