วิธีคำนวณ Average Cost และ Stock คงเหลือ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Jiratchaya
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 280
Joined: 11/01/2021 10:05 am

วิธีคำนวณ Average Cost และ Stock คงเหลือ

Post by Jiratchaya »

รายได้ - ต้นทุน = กำไร คงปฏิเสธไม่ได้กับการต้องมานั่งปวดหัวกับการคำนวณรายรับ - รายจ่าย ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งการคำนวณที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลประโยนช์ที่จะได้รับในการนั่งคิดวิเคราะห์รายการเหล่านั้น ซึ่งการคำนวณต้นทุนต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถประเมินรายการและวางแผนการทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เรารับรู้ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินและการบัญชี ไม่ว่าจะเป็นมีรายการติดลบอยู่เท่าไรหรือมีรายได้อยู่เท่าไร และต้องซื้อหรือขายออกไปอย่างไรนั่นเอง

ในส่วนของการคำนวณต้นทุนในการผลิตนั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง และสามารถประเมินถึงกำไรที่จะได้รับ ที่สำคัญสามารถวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงทีหากมีรายการที่ต้องเร่งแก้ไข

การคำนวณต้นทุนขาย มีด้วยกัน 2 วิธี หลักๆ ได้แก่
1. เข้าก่อน-ออกก่อน (First –in, First-out)
สินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน จะถูกขายออกก่อน ซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจได้ง่าย และบันทึกได้ไม่ยุ่งยาก ซึ่งต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะเป็นต้นทุนขาย และต้นทุนสินค้าที่ซื้อเข้ามาที่หลัง ๆ จะเป็นสินค้าคงเหลือ ทำให้มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ได้จะเท่ากัน

2.ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted-average method)
จะเป็นการเอาราคาและปริมาณของสินค้าทั้งหมดมาคูณกันก่อน แล้วนำมาบวกกัน และหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ซึ่งจะได้ราคาถัวเฉลี่ยของราคา
*ส่วนการนับ Stock ก็คำนวณตามที่รับเข้า แล้วลบด้วยจำนวนที่ส่งออก (In - Out)

ตัวอย่างการคำนวณ Average Cost
ตัวอย่างการคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณ
24-01-2021 21-30-06.png (19.37 KiB) Viewed 119 times
การแสดงรายการในระบบ
การแสดงรายการในระบบ
24-01-2021 21-30-59.png (68.23 KiB) Viewed 119 times

ฉะนั้นการคิดหรือการคำนวณต้นทุนในการผลิตส่งผลให้สามารถ คำนวณต้นทุนขายให้เหมาะสมแล้วนั้น ยังจะช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนการดำเนินงาน ทำให้เราประเมินต้นทุนได้ตรงความเป็นจริงและการวางแผนการตั้งงบ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests