สร้างฟอร์มxml Joomla จูมล่า part1

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pond
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 570
Joined: 25/05/2016 9:44 am

สร้างฟอร์มxml Joomla จูมล่า part1

Post by pond »

สร้างฟอร์มxml Joomla จูมล่า part1
------------------------
1.accesslevel
2.Cachehandler
3.Calendar
4.Category
5.checkbox
6.Checkboxes
7.Chromestyle
8.Color
9.Contenttype
10.Myeditbox
11.Componentlayout
12.Contentlanguage
13.databaseconnection
14.editor
15.editors
------------------------
1.accesslevel

Code: Select all

 <field name="access" type="accesslevel"label="MindPhpType Access "class=" small" />
1access.png
1access.png (28.06 KiB) Viewed 449 times
2.Cachehandler

Code: Select all

<field name="cache_handler"type="cachehandler"label="MindPhpType Cachehandler"filter="word">
2cachehandler.png
2cachehandler.png (22.34 KiB) Viewed 449 times
3.Calendar

Code: Select all

<field name="mycalendar" type="calendar" default="5-10-2008" label="MindPhpType Calendar" description="" format="%d-%m-%Y" />
3calenda.png
3calenda.png (22.51 KiB) Viewed 449 times
4.Category

Code: Select all

<field name="mycategory" type="category" extension="com_content" label="MindPhpType Category" description="" />
4Category.png
4Category.png (19.08 KiB) Viewed 449 times
5.checkbox

Code: Select all

<field name="show_title" type="checkbox" label="MindPhpType checkbox" value="1" />
<field name="show_title" type="checkbox" label="MindPhpType checkbox" value="1" default="0" />
5checkbox.png
5checkbox.png (22.85 KiB) Viewed 449 times
6.Checkboxes

Code: Select all

        <field name="TestType Checkboxes" type="checkboxes">
          <option value="anch">P</option>
          <option value="chor">O</option>
          <option value="on">N</option>
          <option value="mush">D</option>
        </field>
6checkboxspond.png
6checkboxspond.png (26.54 KiB) Viewed 449 times
7.Chromestyle

Code: Select all

        <field name="style" type="chromestyle"
            label="MindPhpType Chromestyle"
            description="COM_MODULES_FIELD_MODULE_STYLE_DESC" />
7chromestyle.png
7chromestyle.png (37.96 KiB) Viewed 449 times

8.Color

Code: Select all

<field name="backgroundcolor" type="color" default="#eee"label="MindPhpType Color"/>
8color.png
8color.png (39.09 KiB) Viewed 449 times
9.Contenttype

Code: Select all

        <field name="types" type="contenttype"
            label="MindPhpType Contenttype"
            multiple="true" />
9.png
9.png (19.48 KiB) Viewed 449 times
10.Myeditbox

Code: Select all

        <field name="myeditbox" type="combo" label="MindPhpType Myeditbox" description="myeditbox_Desc" size="7">
          <option value="1">Mindphp 1</option>
          <option value="2">Mindphp 2</option>
        </field>
10myeditbox.png
10myeditbox.png (27.56 KiB) Viewed 449 times
11.Componentlayout

Code: Select all

<field name="mylayout" type="componentlayout" extension="com_content" view="article" label="MindPhpType Componentlayout" useglobal="true"/>
11componentlayout.png
11componentlayout.png (34.39 KiB) Viewed 449 times
12.Contentlanguage

Code: Select all

        <field name="language" type="contentlanguage"
            label="MindPhpType ContentLanguage"
            class="small" >
          <option value="*">JALL</option>
        </field>
12contentlang.png
12contentlang.png (27.49 KiB) Viewed 449 times
13.databaseconnection

Code: Select all

        <field name="dbtype" type="databaseconnection"
            label="MindPhpType dbtype"
            supported="mysql,mysqli,postgresql,sqlsrv,sqlazure"
            filter="string" />
13dbtype.png
13dbtype.png (24.72 KiB) Viewed 449 times
14.editor

Code: Select all

<field name="test1" type="editor" label="MindPhpType editor" description="" width="300" filter="safehtml" />
14edittype.png
14edittype.png (25.88 KiB) Viewed 449 times

15.editors

Code: Select all

<field name="myeditor" type="editors" default="none" label="MindPhpType editors" />
15editors.png
15editors.png (17.17 KiB) Viewed 449 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests