การติดตั้ง Joomla 3.8.10

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การติดตั้ง Joomla 3.8.10

Post by pprn »

 • Joomla เป็นโปรแกรม OpenSource (โอเพ่นซอส) คือ ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS : Content Management System) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ง่ายขึ้น มี Update (อัพเดท) เวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจว่าการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla จะมีความปลอดภัยและทันสมัยเสมอ

ทั้งยังใช้งานง่ายอีกด้วย


ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla 3.8.10
 • 1. เปิดโปรแกรม XAMPP (เอ็กเอเอ็มพีพี) จากนั้นให้เราทำการ เปิด XAMPP ขึ้นมาจากนั้น start (สตาร์ท) Apache (อาปาเช่) และ MySQL (มายเอสคิวแอล)
เพื่อที่เราจะสร้างฐานข้อเมูล (Database)
  • Start XAMPP
   Start XAMPP
   xampp.png (157.16 KiB) Viewed 1691 times
 • 2. ทำการติดตั้ง Joomla 3.8.10 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ได้ที่นี้ ในที่นี้จะโหลดเป็น .zip (.ซิพ)

 • 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Joomla 3.8.10 ในไดร์ฟใดก็ได้ หรือติดตั้งลงบนไดร์ฟที่ลง XAMPP\htdocs ไว้ก็ได้ใน ตัวอย่างจะดาวน์โหลด ไว้ในไดร์ฟที่ลง
XAMPP\htdocs
  • Dowload Joomla 3.8.10.png
   Dowload Joomla 3.8.10.png (20.09 KiB) Viewed 1702 times
 • 4. ทำการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงในไดร์ฟที่ลง XAMPP\htdocs เท่านั้น และตั้งชื่อโฟลเดอร์ (folder) ที่ใช้แตกไฟล์ตาม แต่ต้องการ
ในที่นี้จะให้ชื่อว่า Joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)
  • joomla3.8.10.png
 • 5. หลังจากโหลด ไฟล์ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ให้ทำการติดตั้งฐานข้อมูล (Database) ใหม่ แล้วให้ทำการเปิด XAMPP และกด ADMIN ที่ MySQL หรือ
เปิด บราวน์เซอร์ (browser) แล้วพิมพ์ localhost/phpmyadmin เพื่อสร้างฐานข้อมูล
  • Start XAMPP phpadmin
   Start XAMPP phpadmin
   xampp phpadmin.png (156.87 KiB) Viewed 1691 times
 • 6. ให้สร้างฐานข้อมูล (Database) ดังนี้
  • - ชื่อฐานข้อมูลเราต้องตั้งให้เหมือนกันกับโฟลว์เดอร์ที่ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ในที่จะตั้งว่า Joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)
   - ให้เลือก utf8_general_ci
   - จากนั้นกด Create
  • create database
   create database
   create database.png (223.25 KiB) Viewed 1691 times
 • 7. ให้เราเข้า บราวน์เซอร์ (browser) แล้วพิม localhost/joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)
ก็จะเจอกับหน้าการติดตั้ง Joomla ใสร่ายละเอียดให้ครบแล้วกดต่อไป โดยสามารถเรียกเป็นภาษาไทยได้ด้วย
  • - ชื่อเว็บ คือ ใส่ชื่อของเว็บไซต์ของเราลงไป
   - คำอธิบายเว็บ คือ ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราว่าเป็นบริการหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
   - อีเมลของคุณ คือ ใส่อีเมลที่เป็นอีเมลของผู้ดูแลระบบกรณีลืมรหัสผ่าน
   - ชื่อเข้าระบบของผู้ดูแล คือ username ของผู้ดูแลระบบที่เอาไว้เข้าสู่ระบบ
   - รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ คือ password ของผู้ดูแลระบบที่เอาไว้เข้าสู่ระบบ
   - ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล คือ ให้ใส่ รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง
  • หน้า Index Joomla Web
   หน้า Index Joomla Web
 • 8. หลังจากกรอกข้อมูลในหน้าแรกเสร็จจะเจอกับ หน้าการตั้งค่าฐานข้อมูล ก็ให้ทำการกรอกรายละเอียดลงไป จากนั้นกดต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • - ชนิดของฐานข้อมูล คือ สามารถเลือกได้ว่าฐานข้อมูลของเราเป็นแบบไหน
   - ชื่อโฮส คือ ชื่อของตัวโฮสโดยปกติแล้วจะเป็น localhost
   - ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล คือ ชื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ปกติจะตั้งว่าในตอนติดตั้ง XAMPP root
   - รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านเข้าใช้งานของฐานข้อมูล ถ้ามีก็ให้ใส่ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไป
   - ชื่อฐานข้อมูล คือ ชื่อของฐานข้อมูลที่เราจะเรียกใช้
   - คำนำหน้าตาราง คือ คำนำหน้าในฐานข้อมูล ซึ่ง Joomla จะสุ่มให้
   หากเคยติดตั้งจูมล่าแล้ว คือ ต้องการที่จะ สำรอง หรือ ลบ ทุกตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่จากที่เคยติดตั้ง Joomla เอาไว้ด้วยคำนำหน้าของตารางที่เหมือนกัน
  • ตั้งค่า database Joomla
   ตั้งค่า database Joomla
 • 9. หน้าบทสรุป ให้เราตรวจสอบด้วยว่าข้อมูล และเมื่อตรวจสอบเสร็จให้ทำการติดตั้งได้เลย
  • หน้าบทสรุป Joomla
   หน้าบทสรุป Joomla
 • 10. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยดังรูป ให้คลิ๊ก ลบโฟลเดอร์ "installation" (อินสตอเลชัน)
  • ลบโฟลเดอร์ "installation"
   ลบโฟลเดอร์ "installation"
   Joomla.JPG (100.26 KiB) Viewed 1691 times
 • 11. หลังจากลบแล้วก็จะขึ้นดังรูป จากนั้นให้เรากดที่ ดูหน้าเว็บ หรือ ผู้ดูแลระบบ ได้เลย
  • ติดตั้ง Joomla เสร็จเรียบร้อย
   ติดตั้ง Joomla เสร็จเรียบร้อย
 • 12. หน้าผู้ดูแลระบบหลังจาก Login Username และ Password ที่ตั้งหน้าตั้งค่า Joomla
  • หน้าผู้ดูแลลระบบ Joomla
   หน้าผู้ดูแลลระบบ Joomla
 • 13. หน้าเว็บ
  • หน้าเว็บ Joomla
   หน้าเว็บ Joomla

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests