การติดตั้ง Joomla 3.8.10

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การติดตั้ง Joomla 3.8.10

Post by pprn » 05/07/2018 7:01 pm

  Joomla เป็นโปรแกรม OpenSource (โอเพ่นซอส) คือ ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS : Content Management System) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ง่ายขึ้น มี Update (อัพเดท) เวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจว่าการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla จะมีความปลอดภัยและทันสมัยเสมอ

ทั้งยังใช้งานง่ายอีกด้วย


ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla 3.8.10

  1. เปิดโปรแกรม XAMPP (เอ็กเอเอ็มพีพี) จากนั้นให้เราทำการ เปิด XAMPP ขึ้นมาจากนั้น start (สตาร์ท) Apache (อาปาเช่) และ MySQL (มายเอสคิวแอล)
เพื่อที่เราจะสร้างฐานข้อเมูล (Database)

   Start XAMPP
   Start XAMPP
   xampp.png (157.16 KiB) Viewed 1550 times


  2. ทำการติดตั้ง Joomla 3.8.10 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ได้ที่นี้ ในที่นี้จะโหลดเป็น .zip (.ซิพ)  3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Joomla 3.8.10 ในไดร์ฟใดก็ได้ หรือติดตั้งลงบนไดร์ฟที่ลง XAMPP\htdocs ไว้ก็ได้ใน ตัวอย่างจะดาวน์โหลด ไว้ในไดร์ฟที่ลง
XAMPP\htdocs

   Dowload Joomla 3.8.10.png
   Dowload Joomla 3.8.10.png (20.09 KiB) Viewed 1561 times


  4. ทำการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงในไดร์ฟที่ลง XAMPP\htdocs เท่านั้น และตั้งชื่อโฟลเดอร์ (folder) ที่ใช้แตกไฟล์ตาม แต่ต้องการ
ในที่นี้จะให้ชื่อว่า Joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)

   joomla3.8.10.png


  5. หลังจากโหลด ไฟล์ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ให้ทำการติดตั้งฐานข้อมูล (Database) ใหม่ แล้วให้ทำการเปิด XAMPP และกด ADMIN ที่ MySQL หรือ
เปิด บราวน์เซอร์ (browser) แล้วพิมพ์ localhost/phpmyadmin เพื่อสร้างฐานข้อมูล

   Start XAMPP phpadmin
   Start XAMPP phpadmin
   xampp phpadmin.png (156.87 KiB) Viewed 1550 times


  6. ให้สร้างฐานข้อมูล (Database) ดังนี้
   - ชื่อฐานข้อมูลเราต้องตั้งให้เหมือนกันกับโฟลว์เดอร์ที่ติดตั้ง Joomla 3.8.10 ในที่จะตั้งว่า Joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)
   - ให้เลือก utf8_general_ci
   - จากนั้นกด Create
   create database
   create database
   create database.png (223.25 KiB) Viewed 1550 times


  7. ให้เราเข้า บราวน์เซอร์ (browser) แล้วพิม localhost/joomla3810 (ชื่อนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราตั้ง แต่ชื่อฐานข้อมูลกับโฟล์เดอร์ Jommla ต้องชื่อเดียวกัน)
ก็จะเจอกับหน้าการติดตั้ง Joomla ใสร่ายละเอียดให้ครบแล้วกดต่อไป โดยสามารถเรียกเป็นภาษาไทยได้ด้วย

   - ชื่อเว็บ คือ ใส่ชื่อของเว็บไซต์ของเราลงไป
   - คำอธิบายเว็บ คือ ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราว่าเป็นบริการหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
   - อีเมลของคุณ คือ ใส่อีเมลที่เป็นอีเมลของผู้ดูแลระบบกรณีลืมรหัสผ่าน
   - ชื่อเข้าระบบของผู้ดูแล คือ username ของผู้ดูแลระบบที่เอาไว้เข้าสู่ระบบ
   - รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ คือ password ของผู้ดูแลระบบที่เอาไว้เข้าสู่ระบบ
   - ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล คือ ให้ใส่ รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง
   หน้า Index Joomla Web
   หน้า Index Joomla Web

  8. หลังจากกรอกข้อมูลในหน้าแรกเสร็จจะเจอกับ หน้าการตั้งค่าฐานข้อมูล ก็ให้ทำการกรอกรายละเอียดลงไป จากนั้นกดต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - ชนิดของฐานข้อมูล คือ สามารถเลือกได้ว่าฐานข้อมูลของเราเป็นแบบไหน
   - ชื่อโฮส คือ ชื่อของตัวโฮสโดยปกติแล้วจะเป็น localhost
   - ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล คือ ชื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ปกติจะตั้งว่าในตอนติดตั้ง XAMPP root
   - รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านเข้าใช้งานของฐานข้อมูล ถ้ามีก็ให้ใส่ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไป
   - ชื่อฐานข้อมูล คือ ชื่อของฐานข้อมูลที่เราจะเรียกใช้
   - คำนำหน้าตาราง คือ คำนำหน้าในฐานข้อมูล ซึ่ง Joomla จะสุ่มให้
   หากเคยติดตั้งจูมล่าแล้ว คือ ต้องการที่จะ สำรอง หรือ ลบ ทุกตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่จากที่เคยติดตั้ง Joomla เอาไว้ด้วยคำนำหน้าของตารางที่เหมือนกัน
   ตั้งค่า database Joomla
   ตั้งค่า database Joomla

  9. หน้าบทสรุป ให้เราตรวจสอบด้วยว่าข้อมูล และเมื่อตรวจสอบเสร็จให้ทำการติดตั้งได้เลย
   หน้าบทสรุป Joomla
   หน้าบทสรุป Joomla


  10. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยดังรูป ให้คลิ๊ก ลบโฟลเดอร์ "installation" (อินสตอเลชัน)
   ลบโฟลเดอร์ "installation"
   ลบโฟลเดอร์ "installation"
   Joomla.JPG (100.26 KiB) Viewed 1550 times

  11. หลังจากลบแล้วก็จะขึ้นดังรูป จากนั้นให้เรากดที่ ดูหน้าเว็บ หรือ ผู้ดูแลระบบ ได้เลย
   ติดตั้ง Joomla เสร็จเรียบร้อย
   ติดตั้ง Joomla เสร็จเรียบร้อย

  12. หน้าผู้ดูแลระบบหลังจาก Login Username และ Password ที่ตั้งหน้าตั้งค่า Joomla
   หน้าผู้ดูแลลระบบ Joomla
   หน้าผู้ดูแลลระบบ Joomla


  13. หน้าเว็บ
   หน้าเว็บ Joomla
   หน้าเว็บ Joomla

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests