การใส่ THB ต่อท้ายจาก ราคาสินค้า โดยใช้ฟังก์ชัน formatpriceMZC ของ Mooziicart ใน Joomla

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

การใส่ THB ต่อท้ายจาก ราคาสินค้า โดยใช้ฟังก์ชัน formatpriceMZC ของ Mooziicart ใน Joomla

Postby Patipat » 07/08/2019 6:02 pm

การเขียนโปรแกรม ของ Joomla นั้น และใช้ Mooziicart เป็น Componentแสดงสินค้า หรือถ้าหากใครมีการทำ Module ขึ้นมาใหม่อย่างเช่น แสดงข้อมูลสินค้า ตามที่เรากำหนด แสดงสินค้าที่ขายล่าสุด เป็นต้น แล้ว ในการดึงข้อมูลพวก รูป ชื่อ และราคาสินค้า ก็ ทำการดึงได้ปกติแต่จะมี ราคาของสินค้าและ ถ้าเราดึงข้อมูลราคามาเฉยๆ ก็จะออกมาเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น เราสามารถกำหนด หน่วยของราคาสินค้าที่เป็น THB ได้ ในตัว MooZiicart

ฟังก์ชันที่เราใช้แสดงหน่วย THB ของ Mooziicart คือ

Code: Select all

formatpriceMZC () 


การใช้งานใน joomla ก็คือ

Code: Select all

 print formatpriceMZC($this->summ); //$this->summ เป็นการดึงราคามาจาก ตัวแปร summ        


ผลลัพธ์ก็จะได้ มีคำว่า THB ต่อท้ายของ สินค้า จะทำให้รู้ว่าจำนวนเลขตรงนี้ เป็นราคาของสินค้า ถ้าเราไม่ใส่ หน่วยของราคาสินค้า เราก็จะไม่รู้ว่า เลขตรงนี้เป็นจำนวนอะไร
Selection_999(674).png
If you fall, let you stand. :)

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests