การติดตั้งและ เริ่มใช้งาน Django Framework

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

การติดตั้งและ เริ่มใช้งาน Django Framework

Post by jay_limm »

ขั้นตอนการติดตั้ง
ก่อนอื่นจะต้องมีการติดตั้ง Python ไว้ในเครื่องก่อน พร้อมกับมีการติดตั้ง pip เพราะ การติดตั้ง Django วิธีนี้จะใช้ pip ในการติดตั้ง


เริ่มต้องด้วยการเปิด Command Line ขึ้นมา(คลิก Start แล้ว พิมพ์ในช่อง Search ว่า cmd)
เข้าไปที่โฟลเดอร์ Scripts ที่อยู่ภายใน โฟลเดอร์ Python(เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ pip นั่นเอง)
01.jpg
01.jpg (41.76 KiB) Viewed 799 times
เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ได้แล้ว ให้พิมพ์ pip install https://www.djangoproject.com/download/1.7c2/tarball/ แล้วกด

enter เพื่อทำการติดตั้ง(ดูวิธีการติดตั้งเพิ่มเติม และการดาวน์โหลดได้จาก https://www.djangoproject.com/download/)
02.jpg
02.jpg (48.17 KiB) Viewed 799 times

เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบการใช้งานได้โดย เปิด Command Line ขึ้นมา แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์ของ python
พิมพ์
python (กด enter)
import django (กด Enter)
django.VERSION (กด Enter)
ถ้าขึ้นเป็น version แสดงว่าติดตั้งสำเร็จ
03.jpg
03.jpg (87.03 KiB) Viewed 799 times
ขั้นตอนต่อไป เป็นการกำหนด PATH Environment เพื่อให้สามารถรัน python
ทำได้โดย คลิก ขวาที่ My computer เลือก Properties -> เลือก Advance system setting -> คลิกที่ปุ่ม Envirnoment Variables -> ดับเบิ้ลคลิกเลือก Path ใน System variable แล้วกำหนด C:\Python27\;C:\Python27\Scripts; ต่อท้าย
04.jpg
04.jpg (124.03 KiB) Viewed 799 times
05.jpg
05.jpg (64.58 KiB) Viewed 799 times
06.jpg
06.jpg (79.96 KiB) Viewed 799 times
07.jpg
07.jpg (73.68 KiB) Viewed 799 times

ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง Django Framework และพร้อมสำหรับการใช้งาน
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

Re: การติดตั้งและ เริ่มใช้งาน Django Framework

Post by jay_limm »

การเริ่มต้นการใช้งาน

เปิด Command Line ขึ้นมา ไปยังโฟลเดอร์ที่จะสร้างโปรเจ็ค
การสร้าง project ทำได้โดยการ django-admin startproject ชื่อโปรเจค ในที่นี้ให้โปรเจคชื่อว่า mindphp
08.jpg
08.jpg (60.18 KiB) Viewed 798 times
ภายในโฟลเดอร์ mindphp จะประกอบด้วย โฟลเดอร์ mindphp และ ไฟล์ manage.py
08.1.jpg
08.1.jpg (31.22 KiB) Viewed 798 times
และในโฟลเดอร์ mindphp จะประกอบด้วย ไฟล์ __ini__.py , settings.py , urls.py และ wsgi.py
08.2.jpg
08.2.jpg (34.02 KiB) Viewed 798 times
มาสู่ขั้นตอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด โดยจะสร้างไฟล์ของ python ขึ้นมาไฟล์หนึ่ง โดยในที่นี้จะให้ชื่อว่า views พิมพ์โค้ดลงไป โดยในที่นี้จะสร้างฟังก์ชัน hello จะ return ค่า Hello Mindphp
09.jpg
09.jpg (31.28 KiB) Viewed 798 times
อีกไฟล์ขึ้นที่ต้องแก้ไขคือ urls.py เพื่อเป็นการ Mapping url ให้ ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมา โดยเพิ่มโค้ดด้านล่างลงไป

Code: Select all

url(r'^hello/$', 'mondphp.views.hello'), 
10.jpg
10.jpg (56.8 KiB) Viewed 798 times
ต่อไปเป็นการสั่งรัน โดยเปิด Command Line ขึ้นมา เข้าไปยังโฟลเดอร์โปรเจคที่สร้างขึ้นมา ซึ่งจะมีไฟล์ manage.py อยู่ พิมพ์ python manage.py runserver กด enter
12.jpg
12.jpg (51.62 KiB) Viewed 798 times
เมื่อสั่งรันแล้ว เห็น url ดังรูป ให้เปิด Browser ขึ้นมา นำ url นั้นไปใส่
13.jpg
13.jpg (74.83 KiB) Viewed 798 times
เมื่อใส่ url นั้นแล้ว จะแสดงผลดังรูป แสดงว่าแสดงผลได้
14.jpg
14.jpg (52.86 KiB) Viewed 797 times
โดยจะแสดงผลของฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาโดย พิมพ์ /hello (/ชื่อฟังก์ชัน)
15.jpg
15.jpg (18.42 KiB) Viewed 798 times


การใช้งาน Django ร่วมกับฐานข้อมูล mysql
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
วีระพล

Re: การติดตั้งและ เริ่มใช้งาน Django Framework

Post by วีระพล »

อยากทาบวิธีการติดตั้งและทดสอบวิธีการใช้งาน
axmpp + python + mysql ครับ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests