ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเบิ้ล) เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้มากกว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปร ไม่สามารถเพิ่มค่าและลบค่าได้และไม่สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าให้กับสมาชิกแต่ละตัวได้ อยู่ภายใต้เครื่องหมาย (...)

Code: Select all

var_tuple = (...data list…) 
เช่น tuple1 = (1, 2, 3, 4, 5)
การแสดงผล (เหมือนกับการแสดงผลใน List)
 • print (tuple1) #แสดงข้อมูลทั้งหมด
  print (list1[0]) #แสดงค่าในลำดับที่ 0
  print (list[1:3]) #แสดงผลตั้งแต่ลำดับที่ 1-3
  print (list[2:]) #แสดงค่าตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึงลำดับสุดท้าย
  print (list[-2]) #แสดงข้อมูลจากตำแหน่งสุดท้าย - 2
User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

Re: ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ศึกษาเพิ่มเติม และโค้ดตัวอย่าง : https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... tuple.html
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests