การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

loop คือการทำงานจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ loop ในภาษาไพทอน
รูปแบบ For loop Statements

Code: Select all

for iterating_variable in sequence:   # sequence ลำดับการทำงานอาจเป็น string หรือ list
		statement
		statement
การควบคุมลูป (Loop Control)
คือการเปลี่ยนลำดับการทำงานของ Loop มี 3 ประเภท ได้แก่ Pass, Break และ Continue
- Pass ข้ามการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เช่น

  Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			pass 		
  		print letter
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
  .
  c
  o
  m
- Break ออกจากการทำงานทันที
 • Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			break		#หยุดการทำงานทันทีเมื่อเจอจุด 		
  		print letter
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
- Continue ออกจากการทำงานนั้นแล้วไปทำงานในคำสั่งถัดไป
 • Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			continue		#เมื่อ letter เท่ากับจุดให้ออกจากการทำงานแล้วทำให้คำสั่งถัดไป	
  		print letter
  
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
  c
  o
  m
Last edited by md040 on 30/12/2016 2:43 pm, edited 1 time in total.
User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

Re: การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ments.html
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests