Page 1 of 2

ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 09/01/2017 3:12 pm
by dawthana
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword ใน python (ไพทอน)
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword (คีย์เวิร์ด) คือการกำหนด Keyword ให้กับ argument (อาร์กิวเม้นต์) เพื่อในกรณีที่มี argument หลายๆตัว จะไม่ก่อให้เกิดความสับสนและไม่ต้องเรียกใช้งาน argument ตามลำดับ

รูปแบบการสร้าง Keyword Argument (คีย์เวิร์ด อาร์กิวเม้นต์)

Code: Select all

 def function (keyword1 = arg1 , keyword 2 = arg2 , ...) :
    "คำอธิบายฟังก์ชัน"
    statement (s)
    .........................
    .........................
ตัวอย่างการสร้างรูปแบบ Keyword Argument
จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่ได้กำหนด คีย์เวิร์ดให้ Argumentจะได้ผลลัพธ์เรียงตามลำดับ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ
keyword_1.png
keyword_1.png (25.51 KiB) Viewed 673 times
keyword_2.png
keyword_2.png (26.79 KiB) Viewed 673 times
สรุปการสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword
- รูปแบบการเขียนฟังก์ชันโดยมี Keyword ขึ้นต้นด้วย "def" ตามด้วย "ชื่อของฟังก์ชัน ( )" และเครื่องหมาย ":"
- ไม่ต้องเรียกใช้ argument ตามลำดับ
- เมื่อมี argument หลายตัวจะไม่สับสน
- ถ้ามีการข้ามหรือสลับ argument ก็ยังสามารถแทนค่าได้ถูก เพราะมีการระบุค่า Keyword ที่ตรงตัว
- กรณีที่ไม่ได้ระบุ Keyword ให้กับ argument จะทำงานเรียงตามลำดับเหมือนเดิม

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=4cI5sSk ... M&index=17

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 09/01/2017 3:13 pm
by dawthana
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-python/ ... yword.html

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 03/02/2017 12:08 pm
by Dive Demo
อธิบายไว้ดีมากครับ มีการยกตัวเองการใช้งานด้วยทำให้เข้าใจง่ายครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 22/01/2018 11:32 pm
by Four

Code: Select all

def testfunc(name="Not entered", sex="Not entered", age=30):
  print ("name :", name)
  print ("sex :", sex)
  print ("age :", age)
  
testfunc(name="test", age="24")

testfunc("a", "male")
ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 25/01/2018 12:13 am
by Jom07
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Code: Select all

def kyefunc(name="Not entered", sex="Not entered", age=25):
  print ("name :", name)
  print ("sex :", sex)
  print ("age :", age)

kyefunc(name="kye", age="20")

kyefunc("a", "male")
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4cI5sSk ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 20/04/2018 10:10 am
by Patcharanan.0399

Code: Select all

def mykey(i, phone = "Phone number is not specified", email = "Email is not specified\n"):
  print 'ID : ', i
  print 'Phone is : ', phone
  print 'Email is : ', email

mykey ('001', '02-4567891')
mykey (email = 'ติดต่อทาง pm', i = '002')
ผลการรัน
Default Keyword.JPG
Default Keyword.JPG (15.06 KiB) Viewed 590 times
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 1 กำหนดข้อมูลให้แต่ไม่ได้ใส่ keyword การแสดงผลก็จะตามลำดับ
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 2 ได้ทำการกำหนด keyword ให้กับข้อมูลด้วย ทำให้ไม่จำเป็นต้องว่างข้อมูลตามลำดับ แต่การแสดงผลก็จะแสดงตามที่ลำดับได้


ศึกษาจาก https://youtu.be/4cI5sSkOJ_8

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 03/05/2018 11:58 am
by rangsan
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Code: Select all

def keyWordFunction(ID,Name="Name not found",Lastname="Lastname not found",Gender="Gender is not defind",Phone="Phone is not defind",Email="Email is not defind",Address="Address is not defind"):
  print "Go to Function"
  print ("---ID   : ",ID)
  print ("---Name  : ",Name)
  print ("---Lastname: ",Lastname)
  print ("---Gender : ",Gender)
  print ("---Phone  : ",Phone)
  print ("---Email  : ",Email,"!!")
  print ("---Address : ",Address)

keyWordFunction(58,'Rangsan','Mungklang','Male',Phone='08-78888898',Address="88/99 Hongprayoun Village Nonthaburi Bangbuathong 11110")
print "---Finish Function---”
ผลการรันโค้ด
keyWord_function.png
keyWord_function.png (42.88 KiB) Viewed 578 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4cI5sSk ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (17) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword

Posted: 05/07/2018 6:54 pm
by prakon
การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต้องมีอย่างน้อย1argument

Code: Select all

def myfunc(name="no name",age='no age'):
  print("name '%s' age '%s'"%(name,age))
  return 0
myfunc(age="23",name=("yun"))
myfunc()