ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by dawthana »

การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length ใน python (ไพทอน)
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ) คือ สามารถเขียนฟังก์ชันโดยมีขนาดของ argument ไม่แน่นอนได้จึงทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น ปกติการสร้าง argument จะต้องมีการระบุตัวแปร แต่การสร้างฟังก์ชันที่มีขนาด argument ไม่แน่นอนเพียงระบุ (*ตามด้วยVariable-length) ซึ่งการสร้างฟังก์ชันลักษณะนี้เรียกว่า Variable-length

รูปแบบการสร้างVariable-length

Code: Select all

def function name ([formal_args,] *var_args_tuple):
   “function_docstring”
   function_suite
   return [expression]
ตัวอย่างการสร้างที่มีขนาดไม่แน่นอน
variable-lengh_1.png
variable-lengh_1.png (43.75 KiB) Viewed 969 times
สรุปการสร้างฟังก์ชันโดยใช้ Variable-length
- รูปแบบการเขียนฟังก์ชันโดยมี Keyword (คีย์เวิร์ด) ขึ้นต้นด้วย "def" (เดฟ) ตามด้วย "ชื่อของฟังก์ชัน ( )" และเครื่องหมาย ":"
- สามารถใช้ argument (อาร์กิวเม้นท์) กี่ตัวก็ได้
- โดยระบุ argument ที่ไม่ทราบจำนวนด้วย "*"
- ใช้ loop (ลูป) ในการวนค่าจนครบ argument

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... M&index=18
Last edited by dawthana on 24/01/2017 5:12 pm, edited 1 time in total.
Dive Demo
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 84
Joined: 01/02/2017 11:10 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by Dive Demo »

เข้าใจง่ายครับ โดย VL จะเพิ่มมาคือเครื่องหมาย (*) หน้า Argument ที่ไม่ทราบจำนวน และก็สามารถแสดงผล Argument กี่ตัวก็ได้
Four
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 813
Joined: 08/01/2018 9:55 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by Four »

Code: Select all

def func(a, *b):
  for n in b:
    print(n)
  print(a,b)
func("mindphp","python","test","123")
ผลรัน

Image
I am slow walker, but I never walk back. (Abraham Lincoln)
User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by Jom07 »

Code: Select all

def func(x, *o):
  for n in o:
    print(n)
  print(x,o)
func("mindphp1","python1","mindphp","python")
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM
Image
Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by Patcharanan.0399 »

Code: Select all

def myfunc_var(argl, *vartuple):
  print "Argement is : ", argl
  for v in vartuple:
    print "Vartuple is : ", v
    
myfunc_var ("ABC.com")
print ("\n.....................\n")
myfunc_var ("ABC.com", "DEF.com", "GHI.com")
ผลการรัน
FuncVariable.JPG
FuncVariable.JPG (12.06 KiB) Viewed 867 times
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 1 กำหนดข้อมูลให้หนึ่งข้อมูล การแสดงผลจะแสดงออกมามี Argement ตัวเดียว
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 2 กำหนดข้อมูลให้สามข้อมูล การแสดงผลจะแสดงอผลออกได้ทั้งสาม Argement ได้


ศึกษาจาก https://youtu.be/lkW7Dp9Lwm4
rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by rangsan »

การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Code: Select all

def summary(name,*arg1):
  total = 0
  for i in range(len(arg1)):
    total += arg1[i]
    print "Arrgrument of index[",i,"]",arg1[i]
  print "Name      : ",name
  print "Output of total : ",total ,"\n"
summary("Rangsan",1,2,3,4,5)
summary("Umnang",2.02,7.36)
ผลลัพธ์การรันโค้ด
Python function Variable-length arguments.png
Python function Variable-length arguments.png (28.16 KiB) Viewed 848 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... M&index=17
It’s never too late to start again.
prakon
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 561
Joined: 02/07/2018 10:45 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post by prakon »

Code: Select all

def myfunc2(arg1,*vartuple):
  print(arg1)
  for v in vartuple:
    print('vartupe is:',v)
  return 0
myfunc2("cat")
myfunc2("cat",'dog','fish')
ศึกษาจาก https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests