ตัวอย่าง การดึงข้อมูลเวลาวันที่จากฐานข้อมูลมาแปลงเป็นรูปแบบ Date Time(เดททาม) สากล

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

paoonline
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 125
Joined: 02/10/2017 10:27 am

ตัวอย่าง การดึงข้อมูลเวลาวันที่จากฐานข้อมูลมาแปลงเป็นรูปแบบ Date Time(เดททาม) สากล

Post by paoonline »

ตัวอย่าง การดึงข้อมูลเวลาวันที่จากฐานข้อมูลมาแปลงเป็นรูปแบบ Date Time(เดททาม) สากล

ตารางฐานข้อมูลตัวอย่าง ต้องการแปลงจาก Column date มาเป็นรูปแบบ Date Time(เดททาม) สากล
ตัวอย่างใช้ Postgresql ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
Image

ตัวอย่างโค๊ดที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแปลง

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
import datetime
import psycopg2 as p
con = None

try:
  con = p.connect(host='***', database='***', user='***') #ตรง *** ใส่ชื่อตามที่เราตั้งได้เลยครับ
  cur = con.cursor()
  cur.execute('select version()')
  sql = "select * from date where id <> 0"
  sql = sql.encode('utf-8')
  cur.execute(sql)
  results = cur.fetchall()
  for row in results:
    date = row[1]
    d = datetime.datetime.strftime(datetime.datetime.strptime(date, '%d-%b-%y %I%M'), '%Y-%m-%d %I:%M') 
    print d

except p.DatabaseError:
  print ('Error %s' %p.DatabaseError)

if con:
  con.close()
ผลลัพธิ์
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests