ทำ Frame บน PDF ด้วย Reportlab

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Wallapa
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 30/10/2017 10:22 am

ทำ Frame บน PDF ด้วย Reportlab

Post by Wallapa »

การสร้าง Frame ให้กับเอกสารของเรานั้น ทำได้ดังต่อไปนี้
Import Module ดังต่อไปนี้

Code: Select all

from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from reportlab.lib.units import inch
from reportlab.platypus import Paragraph, Frame
กำหนดสไตล์

Code: Select all

styles = getSampleStyleSheet()
styleN = styles['Normal']
styleH = styles['Heading1']
story = []
สร้าง Frame และกำหนดเนื้อหาด้านใน

Code: Select all

#add some flowables
story.append(Paragraph("Example",styleH))
story.append(Paragraph("Hello every one!!",
 styleN))
c = Canvas('mydoc.pdf')
f = Frame(inch, inch, 6*inch, 9*inch, showBoundary=1)
f.addFromList(story,c)
c.save()
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
tt.png
tt.png (16.06 KiB) Viewed 449 times
หมายเหตุ : การสร้าง Frame สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างตารางได้
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests