การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Combobox

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Combobox

Post by Jom07 »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Combobox เป็นการสร้างหน้าต่างที่กำหนดตัวเลือกโดยเฉพาะ เช่น

ตัวอย่าง

Code: Select all

from tkinter import *
from tkinter import ttk

def obtener():
  if int(combo.get()) >15:
    texto.set("Edad: " + combo.get() + ". E")
  else:
    texto.set("Edad: " + combo.get() + ". E")

ventana = Tk()
texto = StringVar()
texto.set("Edad : ")
combo = ttk.Combobox(ventana)
combo.place(x=50,y=100)
combo['values'] = ('15', '16', '17' ,'18','19','20')
combo.current(3)
boto = Button(ventana,command=obtener,text="Calcular").place(x=100,y=150)
etiqueta = Label(ventana,textvariable=texto).place(x=40,y=200)
ventana.geometry("300x300")
ventana.mainloop()
ผลรัน
Image
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests