การหาตำแหน่งของ Session และ Element บนเว็บบราวเซอร์โดยการใช้ Xpath ในการทำ Selenium Webdriver

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

การหาตำแหน่งของ Session และ Element บนเว็บบราวเซอร์โดยการใช้ Xpath ในการทำ Selenium Webdriver

Post by rangsan »

ถ้าเราต้องการที่จะหา Session และ Element ใน Web Browser

มีวิธีในการหาโดยการใช้ Xpath ดังนี้

โค้ดในการทำการหา Session และ Element

Code: Select all

title_list = driver.find_elements_by_xpath(
    "//div[@class='category-list']//table[@class='category table table-striped table-bordered table-hover']/tbody/tr")
เปรียบเทียบในส่วนของหน้าเว็บไซต์
1. เว็บที่ใช้นั้นเป็นเว็ป https://www.mindphp.com/
- เข้าในหมวดตามภาพ
my_web.png
2. เปิด Source Code ดูเทียบโดยการกด F12 หรือ Ctrl+U

3. Class ที่เราได้ใช้มีด้วยกัน 2 Class
- div class
path1.png
- table class
path2.png
และเมื่อเราได้ทั้ง 2 class มาใส่ในคำสั่ง

Code: Select all

find_elements_by_xpath('//Your class')
ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ด

Code: Select all

[<selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="8e69c9dd-2481-4b1a-b851-7fd100b62a79")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f6f17cbf-0286-45da-ae47-fe0ecda961ce")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="1ae666fa-1fb6-49c3-b621-355090a98d5f")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f59af0cc-071b-492e-8401-d3268e114b33")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="0b5d2c87-f243-4954-bd8b-4023cdcfed82")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="aa1f2d35-5799-4210-844f-4857fb182910")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="baea6fc8-1a95-4f06-b1a3-9518029429d3")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="fc6fcc71-0ffa-4eed-b234-96a61d30607e")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="e9d2f693-fb20-4473-87c1-9f17eaf32102")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="726129f5-7f20-490d-8449-a31efd60a2da")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="323e23cb-c18e-4284-8adb-258281d61880")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="49f0ddeb-0346-413a-8df1-1c62ecdb1b3c")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="5d3505c5-8ba8-4038-87b2-a427923e3256")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="25a7ed30-0535-413f-a2a4-512fe7d41c2a")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="dc01c7a6-7dfe-459c-83b3-80c625a29c99")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f079098e-dac5-44cb-a712-2c83cbeb5c4c")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="b6b66792-4dc9-4195-83cd-3804a7e6af82")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="6c7b9e09-e4ec-45df-ab42-fe021f910c71")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="4fea8e98-b47e-4997-a2d7-3fcdf3cfe37e")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="99d1e501-e597-4d5a-bd9d-aa554d18ac7f")>]
ภาพประกอบของผลลัพธ์ด้านบน
xpath.png
It’s never too late to start again.

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests