การติดตั้ง selenium บน PyCharm

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การติดตั้ง selenium บน PyCharm

Postby ธวัชชัย แสนหาญ » 20/11/2018 4:54 pm

ก่อนจะรู้จัก Selenium (ซิลิเนี่ยม) เราต้องรู้ก่นว่า Automated Testing (ออโต้เมท เทสติ้ง)
คือ การที่เราใช้ Tools (ทูลส์) ในการทำการทดสอบแทนเรา และยังช่วยในเรื่องของการลด
ความผิดพลาดในการทดสอบ ทำให้การทดสอบมีเสถียรภาพมากขึ้น
Selenium (ซิลิเนี่ยม) เป็น Software Testing Framework (ซอฟแวร์ เทสติ้ง เฟรมเวิร์ค)
ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง เอาไว้ใช้สำหรับทำ Automated Testing (ออโต้เมท เทสติ้ง)
เขียน Test Case (เทส เคส) เพื่อทดสอบเว็บ แอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนในการติดตั้ง selenium
โค้ดที่ใช้

Code: Select all

python -m pip install selenium โค้ดไว้สำหรับติดตั้ง selenium

python -m pip install --upgrade pip โค้ดอัพเกต selenium


ขั้นตอนที่ 1
เปิดโปรแกรม pycharm
01.jpg
รูปไอคอน โปรแกรม
01.jpg (7.79 KiB) Viewed 1248 times


ขั้นตอนที่ 2
1.ทำการ คลิกที่คำว่า terninal
2.จากนั้นทำการ copy โค้ดที่ไว้สำหรับติดตั้ง selenium
3.กด Enter
รอจนทำการติดตั้งเสร็จ
02.png
02.png (96.03 KiB) Viewed 835 times

เมื่อติดตั้ง selenium เสร็จ
4.จากนั้นทำการ copy โค้ดอัพเกต selenium มาวางตามรูป
5.กด Enter
03.png
03.png (83.33 KiB) Viewed 835 times

เมื่อทำการอัพเกต selenium เสร็จ ก็ถือว่าเป็นการติดตั้ง selenium เรียบร้อย

สรุป
ซิลิเนี่ยม เป็น Open-Source จึงสามารถทำให้เรานั้นสามารถ Customize เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ WebDriver
ได้ตามต้องการ สามารถไปร่วมกับ Tools อื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดย ซิลิเนี่ยมนั้น สามารถพัฒนาได้จากภาษาคอมพิวเตอร์ได้มากมาย

>>>>>ศึกษาเพื่อเติมSelenium<<<<<

>>>>>บทเรียนเกี่ยวกับ PYTHON<<<<<

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests