การสร้างไฟล์ word ด้วยภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

kritsadak
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 30
Joined: 24/12/2018 10:18 am

การสร้างไฟล์ word ด้วยภาษา python

Post by kritsadak »

ในบทความนี้ มาเรียนรู้การเขียนภาษา python โดยการสร้างไฟล์ word ขึ้นมา พร้อมกับใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาลงไป

ทำกาติดตั้ง library docx ซึ่งจะมีคำสั่งติดตั้ง python-docx ดังนี้

Code: Select all

pip3 install python-docx
มักจะใช้กับ python3 **หาก error เกี่ยวกับ version ให้ใช้ (pip3 install --pre python-docx) แทน

Code: Select all

from docx import Document				# Library ของ docx ที่ใช้
from docx.shared import Inches, Cm			# Library ของ docx เป็นหน่วยนิ้ว และเซนติเมตร
from docx.shared import Pt
document = Document()
name = "Yourname Lastname"				# สร้างชื่อตัวแปรในรูปแบบ String
print ("create WORD.....")
FIRSTLINE = document.add_paragraph(name)		# โค้ดส่วนของการเพิ่มข้อมูลลงใน word
paragraph_format = FIRSTLINE.paragraph_format	
FIRSTLINE.style = 'Heading 2'				# สร้าง style(รูปแบบตัวอักษร) ให้กับข้อมูล
filename = ('word.docx') 				# ชื่อไฟล์ที่ต้องการจะบันทึก
filepath = r'C:/Users/ksdkd/Desktop/'+filename		# ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการจะบันทึก
document.save(filepath)				# บันทึกไฟล์ word
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests