สามารถเช็ค check internet ด้วย python ได้

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

kritsadak
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 30
Joined: 24/12/2018 10:18 am

สามารถเช็ค check internet ด้วย python ได้

Post by kritsadak »

ในบทความนี้ ได้นำภาษา python มาช่วยในการตรวจสอบการใช้งาน Internet หรือสัญญาณ wireless ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นั้นยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นที่สัญญาณเครือข่าย เป็นที่สายอุปกรณ์ หรือจะเป็นที่ port ได้

โดยเราจะนำ library ของ python มาใช้ด้วยกัน 2 ตัวคือ socket และ urllib

# socket
จะมาเริ่มต้นที่ตัว socket ( library นี้มักจะมีอยู่กับ python แล้วไม่ต้องลงเพิ่ม)

Code: Select all

socket.create_connection(('www.google.com',80))
เป็นที่เรียกใช้ function socket library และในวงเล็บจะเป็น (host ที่ต้องการทดสอบ,port)

ตัวอย่าง Code ทั้งหมดของ socket

Code: Select all

import socket
try:
  print("checking internet connection")
  socket.create_connection(('www.google.com',80))
  status = "Connected"
  print ('network is good')
except socket.error as msg:
  status = "Not connected"
  print ('there is no internet connection')
print (status)
# urllib
ต่อมาเป็นของตัว urllib ( library นี้มักจะมีอยู่กับ python แล้วไม่ต้องลงเพิ่ม)

Code: Select all

from urllib.request import urlopen
ความหมายของ from...import... ซึ่งจะนำเอา function urlopen มาเรียกใช้งาน

Code: Select all

response = urlopen('http://google.com')
เพื่อให้ทำการทดสอบโดยเปิด url ของ google

ตัวอย่าง Code ทั้งหมดของ urllib

Code: Select all

from urllib.request import urlopen
try:
  print("checking internet connection")
  response = urlopen('http://google.com')
  status = "Connected"
  print ('network is good')
except urllib.URLError as err: 
  status = "Not connected"
  print ('there is no internet connection')
print (status)
ผลลัพท์ที่ได้ จากการทดสอบกรณีที่ ใช้งาน Internet ได้ปกติ
Image

ผลลัพที่ได้ จากการทดสอบกรณีที่ ปิดการใช้งาน Internet
Image

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests