วิธีใช้ คำสั่ง break ในการเช็คเงื่อนไข if ใน python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

วิธีใช้ คำสั่ง break ในการเช็คเงื่อนไข if ใน python

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

วิธีใช้ คำสั่ง break ในการเช็คเงื่อนไข if ใน python
คำสั่ง break เป็นคำสั่ง ที่สั่งให้โปรแกรมยุติการทำซ้ำ (Loop) ซึ่งส่งผลให้คำสั่ง ที่เหลือทั้งหมด
หลังคำสั่ง break และอยู่ภายในขอบเขตของคำสั่งทำซ้ำ ไม่ถูกประมวลผลไปด้วย เมื่อออกจากขอบเขต
ของคำสั่งการทำซ้ำปัจจุบันแล้ว โปรแกรมจะประมวลคำสั่งอื่นๆ ต่อไป (ไม่ใช่การจบการทำงานของ
โปรแกรม จะยุติการทางานเฉพาะคำสั่งใน Loop ปัจจุบันเท่านั้น) สำหรับการทำงานของคำสั่ง break ใน
nested loop เมื่อโปรแกรมยุติการทางานใน Loop ปัจจุบันแล้ว โปรแกรมจะทำงานต่อใน Loop ที่ครอบ
Loop ปัจจุบันอยู่ต่อไป คำสั่งbreak จะใช้ทำงานกับ while และ for loop เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ if,
if..else, if..elif ได้เหมือนในภาษาซี :lol:

ตัวอย่าง for loop :like:

Code: Select all

1	var = 10
2	for i in range(10):
3		var = var - 1
4		if var == 5 :
5			break
6		print(var)
7	
8	print("Good bye!")
จากตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 กำหนดค่าตัวแปร var เท่ากับ 10
บรรทัดที่ 2 เป็น for loop ทำการวน loop 10 ครั้ง จากนั้น
บรรทัดที่ 3 ทำการลบค่า var ลง 1
บรรทัดที่ 4 จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขใน if ว่าค่า var เท่ากับ 5 หรือไม่ สำหรับในรอบแรก ค่าของ var จะมีค่า
เท่ากับ 9 ซึ่งจะทำให้เงื่อนไข if เป็นเท็จ โปรแกรมจึงกระโดดไปทำ
บรรทัดที่ 6 แล้ววนกลับไปทำงานในบรรทัดที่ 2 เพื่อไปตรวจสอบ
เงื่อนไขใน for อีกครั้ง โปรแกรมจะทำงานในบรรทัดที่ 2, 3, 4 และ 6 ซ้ำ ในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ
จนกว่าค่าในตัวแปร var จะมีค่าเท่ากับ 5 โปรแกรมจึงจะประมวลผลคำสั่ง break ในบรรทัดที่ 5 แล้วออกลูป for ทันที

ผลรัน

Code: Select all

9
8
7
6
Good bye!
สรุปคือ
การใช้คำสั้ง break คือการสั่งให้โปรแกรมหยุดการทำงาน หรือออกจาก ลูป นั้นทันทีเมื่อเจอ คำสั่ง break

>>>>>ถามตอบปัญหา เรื่อง Python<<<<<

>>>>>บทเรียนเกี่ยวกับ PYTHON<<<<<
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests