การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

การใช้คีย์เวิร์ด as เป็นการเปลี่ยนชื่อโมดูลที่เรียกเข้ามาใช้งานในโปรแกรม มีประโยชน์อย่างมากในขณะที่
เขียนคําสั่งโปรแกรม เพราะบางโมดูลมีชื่อยาวหรือมีชื่อที่จําได้ยาก ผู้อ่านอาจจะเปลี่ยนชื่อโมดูลให้เป็นชื่อใหม่
ที่สั้นลงหรือให้จําได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

Code รูปแบบ

Code: Select all

import module_name as name
import คือ คําสั่งโหลดโมดูลเข้ามาใช้งานในโปรแกรม
module_name คือ ชื่อโมดูลที่ต้องการโหลดฟังก์ชั่นเข้ามาใช้งานในโปรแกรม
as คือ คีย์เวิร์ดที่ใช้เปลี่ยนชื่อโมดูลเป็นชื่อใหม่
name คือ ชื่อโมดูลใหม่ที่ตั้งขึ้นมาแทนชื่อโมดูลที่ถูกเรียกใช้งาน

ตัวอย่าง การใช้คําสั่ง import ... as .. เปลี่ยนชื่อโมดูล

Code: Select all

import math as mth
r = 15
print(2* mth.pi * r)
ผลลัพธ์

Code: Select all

94.24777960769379
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests