การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด (รูปแบบที่ 2)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด (รูปแบบที่ 2)

Postby ธวัชชัย แสนหาญ » 20/02/2019 11:18 am

การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

โดยปกติแล้วการใช้ unittest การทำงานก็มีการ TestCase เคสอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเลือก Case ที่ต้องการ Test ได้
ทั้งนี้ เลยสร้างตัวแปรขึ้นมา เพื่อกำนำหนด ให้โปรแกรมทำงาน ตามCaseที่เราต้องการ โดยใช้ คำสั่ง if เป็นตัวเช็ค ตัวแปร
เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามใจที่เราต้องการมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
    def test_Case(self):
        if testcase == 1:
            print('test01=%d'%testcase)

        elif testcase == 2:
            print('test02=%d'%testcase)

        elif testcase == 3:
            print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':
    unittest.main()


อธิบายโค้ด
โดยเริ่มแรกเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน ก็จะเข้า if __name__ == '__main__':
แล้ว ก็เริ่มทำ unittest.main() เมื่อเข้ามาแล้ว เราได้ประกาศ ตัวแปร testcase = 2 จากนั้นโปรแกรมจะมารันที่ ฟังก์ชัน test_Case
แล้วก็เริ่มทำการเช็ค ตัวแปร ด้วยคำสั่ง if เมื่อเช็คเจอ testcase = 2 ก็จะเข้าไปทำงานที่ เงื่อนไขนั้นทันที แล้วจบการทำงานของโปรแกรม

ผลการรันโปรแกรม

Code: Select all

test02=2
.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK


สรุป
เราใช้ ตัวแปรเพื่อ ทำการ เช็คเงื่อนไข ของ if เพื่อให้โปรแกรมทำงาน ตามTestCase ที่ต้องการให้ Test

ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests