การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน


แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน

Post by ธวัชชัย แสนหาญ » 28/02/2019 2:16 pm

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน

Message Box
ที่ผ่านมานั้น มีบางกรณีที่เราแสดงข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ใช้ออกไปที่คอนโซลด้วยฟังก์ชัน print() ซึ่งไม่ใช่
ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมแบบ GUI เพราะถ้าสมมติว่าแอปพลิเคชันถูกนําไปใช้งานจริง
การ ใช้ฟังก์ชัน print() จะไม่ปรากฏผลใดๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเหมาะกับการทดสอบเบื้องต้นในระหว่าง
ขั้นตอนการ พัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้น

วิธีที่ถูกต้องสําหรับการแสดงข้อมูลเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ตามหลัก GUI ก็คือ การใช้วินโดว์ขนาดเล็กที่ถูก
กําหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยใน Tkinter จะเรียกมันว่า Message Box ซึ่งมีแนวทางการใช้งานดังนี้

ต้องนําเข้าโมดูล messagebox ของ tkinter ด้วยคําสั่ง

Code: Select all

from tkinter import messagebox
ออบเจ็กต์ messagebox มีเมธอดให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

Code: Select all

askokcancel(title, message)
แสดงข้อความในลักษณะการสอบถาม โดยมีปุ่ม OK/Cancle
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 1.jpg
1.jpg (25.2 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

askyesno(title, message)
ให้เลือก แสดงข้อความในลักษณะการสอบถาม โดยมีปุ่ม Yes/No ให้เลือก
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 2.jpg
2.jpg (25.1 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

askretrycancel(title, msg)
แสดงข้อความในลักษณะการสอบถาม โดยมีปุ่ม Retry/Cancel ให้เลือก
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 3.jpg
3.jpg (22.25 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

askquestion(title, message)
แสดงข้อความในลักษณะการสอบถาม โดยมีปุ่ม Yes/No ให้เลือก
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 4.jpg
4.jpg (23.77 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

askyesnocancel(title, msg)
แสดงข้อความในลักษณะการสอบถาม โดยมีปุ่ม Yes/No/Cancel ให้เลือก
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 5.jpg
5.jpg (31.26 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

showinfo(title, message)

แสดงข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทั่วไป
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 6.jpg
6.jpg (22.48 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

showerror(title, message) 
แสดงข้อความเพื่อแจ้งข้อผิดพลาด
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 7.jpg
7.jpg (30.28 KiB) Viewed 810 times

Code: Select all

showwarning(title, message)

แสดงข้อความเพื่อแจ้งเตือน
การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้าง Message Box เพื่อแจ้งเตือน 8.jpg
8.jpg (28.9 KiB) Viewed 810 times
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

Return to “Python Knowledge”

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest