การสร้าง และ อ่าน ไฟล์ Excel ภาษา Python


แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1175
Joined: 04/06/2019 10:06 am

การสร้าง และ อ่าน ไฟล์ Excel ภาษา Python

Post by chatee supasand » 20/06/2019 5:48 pm

การใช้งานภาษาไฟทอน นั้นสามารถใช้งานได้หลายแบบ
วันี้เราได้นำวิธีการอ่านไฟล์ และ เขียนไฟล์บนตัว ของ Excel ได้
มาดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไง
อย่างแรกเลยเราต้องติดตั้งตัวของโมดูล Xlsxwriter ก่อน
สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip install xlsxwriter
โมดูลตัวนี้จะสามารถใช้กับ Excel 2007 เป็นต้นไปเท่านั้น
อ่านไฟล์ Excel ด้วย Python

ผมแนะนำโมดูล openpyxl ครับ สามารถอ่านไฟล์และสร้างไฟล์ Excel ได้ โดยรองรับไฟล์ xlsx/xlsm ของ Excel 2007 ครับ ใช้งานได้ทั้ง Python 2 และ Python 3 ใช้ MIT License ครับ สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip install openpyxl

นี่คือตัวอย่างการเขียนไพล์

Code: Select all

#-*- coding: utf-8 -*-

from openpyxl import Workbook
wb = Workbook()
ws = wb.active

ws.title = "hello" #ชื่อ worksheet

ws['A1'] = "HelloTEST" #เพิ่มข้อมูลในช่อง A1

ws.append([5,6,7,8]) #เพิ่มข้อมูลหลายๆช่องพร้อมกัน

import datetime  

ws['A2'] = datetime.datetime.now() # เพิ่มวันเวลาในช่อง A2

wb.save("test.xlsx") # เซฟไฟล์

ผลลัพธ์
การสร้าง และ อ่าน ไฟล์ Excel ภาษา Python excel.png
excel.png (23.98 KiB) Viewed 338 times
ตัวอย่างการอ่านไฟล์ Excel

Code: Select all

from openpyxl import load_workbook

wb = load_workbook(filename = 'test.xlsx') #test sample.xlsx

sheet_ranges = wb['hello'] #เรียกใช้ worksheet ที่ชื่อว่า hello

print(sheet_ranges['A1'].value) #อ่านค่าจากเซลส์ A1 ใน worksheet ของ hello
ผลลัพธ์ที่ได้
การสร้าง และ อ่าน ไฟล์ Excel ภาษา Python 2.png
2.png (810 Bytes) Viewed 338 times
:lol: :lol:
Image

Return to “Python Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests