มารู้จักตัวแปร list ในภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

มารู้จักตัวแปร list ในภาษา python

Post by jirawoot »

ตัวแปร list ในภาษา python สามารถเก็บค่าในตัวแปรได้มากกว่า 1 ค่า การทำงานจะเหมือนกับ array ในภาษา PHP ตัวแปร list นั้นจะมี index เป็นตัวระบุตำแหน่งของข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 0 ไปเรื่อยๆ
ในการประกาศตัวแปร list
จะต้องมีชื่อตัวแปร list แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [ ] นะครับ

Code: Select all

name_list=['prthon','mindphp','PHP','test']
num = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
a1=[1,2,'prthon','mindphp','test']
การแสดงผลของตัวแปร
ในการแสดงผลเราจะใช้ คำสั่ง print เป็นตัวดึงข้อมูลในตัวแปร list ออกมาแสดงนะครับ

Code: Select all

name_list=['prthon','mindphp','PHP','test']
num = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
a1=[1,2,'prthon','mindphp','test']

print(name_list)
print(num)
print(a1)
ผลลัพธ์
Selection_021.png
Selection_021.png (9.71 KiB) Viewed 509 times
จะมีการแสดงค่าโดยการกำหนด index ให้กับตัวแปรนั้นๆ

Code: Select all

name_list=['prthon','mindphp','PHP','test']

print('name_list[0] = ',name_list[0])
print('name_list[1] = ',name_list[1])
print('name_list[2] = ',name_list[2])
ผลลัพธ์จะได้ตามนี้
Selection_022.png
Selection_022.png (7.19 KiB) Viewed 509 times
มีการแสดงค่าโดยการใช้ for loop จะมีตัวอย่างโด้ดดังนี้

Code: Select all

name_list=['prthon','mindphp','PHP','test', 56]
i=0
for n in name_list:
  print('name_list[%d]'%(i),n)
  i +=1
ผลลัพธ์จะได้ตามนี้
Selection_023.png
Selection_023.png (5.73 KiB) Viewed 509 times
การลบค่าข้อมูลออกจากตัวแปร list
จะสามารถทำได้โดยการกำหนด index ให้กับตัวแปรที่จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำก็จะใช้คำสั่ง del ตามด้วยตัวแปรแล้วระบุ index

Code: Select all

name_list=['prthon','mindphp','PHP','test', 56]
del name_list[2]
del name_list[-1]
print(name_list)
ผลลัพธ์จะได้ตามนี้
Selection_024.png
Selection_024.png (7.07 KiB) Viewed 509 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests