มารู้จักตัวแปรชนิด tuple ในภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

มารู้จักตัวแปรชนิด tuple ในภาษา python

Post by jirawoot »

ตัวแปรชนิด tuple คือ ตัวแปรที่สามารถเก็บค่าข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่าเข้ามาในตัวแปรได้
การประกาศตัวแปร
ตัวแปร tuple จะประกาศชื่อตัวแปรแล้วตามด้วยเครื่องหมาย ( ) ซึ่งจะมีค่าของข้อมูลอยู่ภายในวงเล็บนั้น
จะมีตัวอย่างดังนี้

Code: Select all

name=('prthon','mindphp','PHP','test',)
num=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
a=('prthon','mindphp','test',1,2,3)
การแสดงผลตัวแปรชนิด tuple
ในการแสดงผลของตัวแปรชนิด tuple จะใช้คำสั่ง print ในการเเสดงผลของข้อมูล

Code: Select all

name=('prthon','mindphp','PHP','test',)
num=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
a=('prthon','mindphp','test',1,2,3)
print(name)
print(num)
print(a)
จะได้ผลลัพธ์
Selection_025.png
Selection_025.png (10.23 KiB) Viewed 522 times
ในการแสดงผลแบบระบุ index ก็เช่นเดียวกับตัวแปรชนิด list เลย โดยจะมี ชื่อตัวแปรแล้วตามด้วย index ครับ
ดังตัวอย่าง

Code: Select all

name=('prthon','mindphp','PHP','test',)
num=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
a=('prthon','mindphp','test',1,2,3)

print('name[3]=',name[3])
print('num[2]=',num[2])
จะได้ผลลัพธ์
Selection_026.png
Selection_026.png (7.72 KiB) Viewed 522 times
ตัวแปรชนิด tuple จะไม่สามารถลบได้นะครับ
ดังตัวอย่าง

Code: Select all

name=('prthon','mindphp','PHP','test',)
num=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
a=('prthon','mindphp','test',1,2,3)

del name[0]
จะได้ผลลัพธ์
Selection_027.png
Selection_027.png (13.53 KiB) Viewed 522 times
ตัวดำเนินการของตัวแปรชนิด tuple มีดังนี้
Selection_028.png
Selection_028.png (16.5 KiB) Viewed 522 times
จะมีตัวอย่างดังนี้

Code: Select all

name=('prthon','mindphp','PHP','test',)
num=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
a=('prthon','mindphp','test',1,2,3)

print(len(name))
print(name+num)
print(name*2)
print(1 in a)

for x in name:
    print(x)
จะได้ผลลัพธ์
Selection_029.png
Selection_029.png (11.8 KiB) Viewed 522 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests