การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล python กับ flask framework

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล python กับ flask framework

Post by jirawoot »

การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล python กับ flask framework
ขั้นตอนแรกให้สร้างฐานข้อมูล และตาราง ที่จะเก็บข้อมูล แล้วสรา้งฟอร์มหน้า home.html

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col"></div>
  <div class="col" >
    <br>
    <h2>เพิ่มข้อมูล</h2>
    <form action="/showname" method="POST">
      <div class="form-group">
        <label>ชื่อ</label>
        <input type="text" class="form-control" name="firstname">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>สกุล</label>
        <input type="text" class="form-control" name="lastname">
      </div>
      <input type="submit" value="ตกลง" class="btn btn-success">
    </form>
  </div>
  <div class="col" ></div>
 </div>
</div>
</body>
</html>
Selection_017.png
Selection_017.png (55.15 KiB) Viewed 593 times
จะได้หน้าฟอร์มดังรูปภาพ
Selection_015.png
Selection_015.png (8.54 KiB) Viewed 593 times
ในหน้าไฟล์ index.py จะต้องเรียกใช้ flask กับ psycopg2 เพื่อที่จะ connect กับฐานข้อมูล ดังโค้ด

Code: Select all

from flask import Flask
from flask import Flask, render_template
from flask import Flask, request
import psycopg2 as p

app=Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
  return render_template("home.html")

@app.route('/showname', methods=['POST'])
def show():
  try:
    con=p.connect(host='localhost',database='test', user='postgres',password='root')
    cur=con.cursor()
  except p.DatabaseError:
    print('Error %s' %p.DatabaseError)
  firstname = request.form['firstname']
  lastname = request.form['lastname']
  sql="INSERT INTO test_python(name_first, name_last)VALUES ('%s','%s');"%(firstname,lastname)
  try:
    sql = sql.encode('utf-8')
    cur.execute(sql)
    con.commit()
    t="เพิ่มสำเร็จ"
  except:
    con.rollback()
    t = "เพิ่มไม่สำเร็จ"

   #name= dict(request.form.items())
  return render_template("showname.html",data=t)

if __name__ == '__main__':
  app.run()
Selection_016.png
Selection_016.png (64.06 KiB) Viewed 593 times
สร้างไฟล์ showname.html ขึ้นมาเพื่อจะรู้สถานะการเพิ่ม

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
{{data}}
</body>
</html>
แล้วรันโปรแกรมเสร็จให้กรอกชื่อกับนามสกุลและคลิก ตกลง
Selection_018.png
Selection_018.png (9.55 KiB) Viewed 593 times
หน้า showname ก็ปรากฎสถานะการเพิ่มขึ้น
Selection_019.png
Selection_019.png (6.45 KiB) Viewed 593 times
แล้วข้อมูลก็จะเพิ่มลงในฐานข้อมูลเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
Selection_020.png
Selection_020.png (6.63 KiB) Viewed 593 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests