การใช้ฟังก์ชั่น flash ใช้สำหรับการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ในโมดูล flask

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 955
Joined: 17/06/2019 10:30 am

การใช้ฟังก์ชั่น flash ใช้สำหรับการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ในโมดูล flask

Postby jirawoot » 04/07/2019 3:11 pm

การใช้ฟังก์ชั่น flash ในโมดูล flask
วันนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับภาษา Python ที่จะมาแชร์ในเรื่องของการแสดงข้อความผิดพลาดจากโปรแกรมโดยใช้ ฟังก์ชั่น flash คือ ฟังก์ชั่นที่เรียกใช้จากโมดูล flask เข้ามาแล้วทำการ import ใช้งาน flash เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ในการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ก็จะมีรูปแบบดังนี้

โค้ดอันนี้เป็นโค้ดที่ไว้สำหรับตรวจเช็คค่าว่างที่ส่งมาจากหน้า home.html

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request,flash
from flask_httpauth import HTTPBasicAuth
from flask import send_file
import subprocess
import os.path


base_store_pathpdf = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/pdf'
base_store_pathjpg = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/jpg'

app =Flask(__name__)
auth = HTTPBasicAuth()
app.secret_key = 'some_secret'

@auth.get_password
def get_password(username):
    if username == 'mindphp':
        return 'python'
    return None
@app.route('/')
# @auth.login_required
def index():
   return render_template('home.html')

@app.route('/view',methods=['GET'])
def convpdf():
    filename = request.args.get('filename')
    linkurl = request.args.get('linkurl')
    typefile = request.args.get('typefile')
    filename = filename.strip()
    linkurl = linkurl.strip()
    typefile = typefile.strip()
    if not filename:
        flash(' กรุณากรอกชื่อไฟล์ : filename is empty')
        return render_template('home.html', linkurl=linkurl,typefile=typefile)
    if not linkurl:
        flash(' กรุณากรอกลิ้ง URL : linkurl is empty')
        return render_template('home.html',typefile=typefile,filename=filename)
    if not typefile:
        flash(' กรุณากรอกเลือกประเภทการแปลงไฟล์ : typeconvert is empty')
        return render_template('home.html',filename=filename,linkurl=linkurl)
    if typefile == '1':
        str = filename+'.pdf'
        global base_store_pathpdf
        path_bin = 'wkhtmltopdf'
        path = os.path.join(base_store_pathpdf, str)
        subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
        path_sh = 'pdf/' + str
        response = send_file(path_sh)
        response.headers['Content-Type'] = 'application/pdf'
        response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.pdf' % filename
        for x in response.__dict__:
            print(response.__dict__[x])
        return response

    elif typefile == '2':
        str = filename + '.jpg'
        global base_store_pathjpg
        path_bin = 'wkhtmltoimage'
        path = os.path.join(base_store_pathjpg, str)
        subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
        path_sh = 'jpg/' + str
        response = send_file(path_sh)
        response.headers['Content-Type'] = 'image/jpg'
        response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.jpg' % filename
        for x in response.__dict__:
            print(response.__dict__[x])
        return response

if __name__ == '__main__':
   app.run(debug=True)


โค้ดหน้า home.html

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
    <script src="/static/js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/static/js/bootstrap.min.js"></script>

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body><br>
<div class="container-fluid">
   <div class="row">
    <div class="col-md-1" ></div>
    <div class="col-md-10" >
        <center><h4>เครื่องมือแปลงหน้าเว็บ HTML</h4></center>
        <center><h4>PDF และ IMAGE</h4></center>

    </div>
    <div class="col-md-1" ></div>

  </div>
</div>
<br>
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3" ></div>
    <div class="col-md-6" >
        {%with messages = get_flashed_messages()%}
            {%if messages %}
                {% for message in messages%}
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
                        <strong>Warning!</strong>{{message}}
                    </div>
                {%endfor%}
            {% endif %}
        {%endwith%}
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <form action="{{url_for('convpdf')}}" method="GET">
            <div class="form-check-inline">
                <div class="form-check">
                <label class="form-check-label" >
                <input type="radio" class="form-check-input"name="typefile" value="1" {%if typefile=='1'%}checked{%endif%} required>ไฟล์ PDF
            </label>
            </div>
            <div class="form-check">
                <label class="form-check-label">
                <input type="radio" class="form-check-input" name="typefile" value="2" {%if typefile=='2'%}checked{%endif%} required>ไฟล์ Image
                </label>
            </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="filename">ชื่อไฟล์ :</label>
                <input type="text" name="filename"  {%if filename%}value="{{filename}}"{%endif%} placeholder="" class="form-control" id="filename" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="linkurl">link url :</label>
                <input type="text" name="linkurl" {%if linkurl%}value="{{linkurl}}"{%endif%} class="form-control" placeholder="www.example.com" id="linkurl" required>
            </div>
            <input type="submit" value="ตกลง" class="btn btn-success">

        </form>

            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-3" ></div>
  </div>
</div>
</body>
</html>


ส่วนสำคัญในหน้าภาษาpython ของแสดงข้อความก็คือนี้

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request,flash

app.secret_key = 'some_secret'

    if not filename:
        flash(' กรุณากรอกชื่อไฟล์ : filename is empty')
        return render_template('home.html', linkurl=linkurl,typefile=typefile)
    if not linkurl:
        flash(' กรุณากรอกลิ้ง URL : linkurl is empty')
        return render_template('home.html',typefile=typefile,filename=filename)
    if not typefile:
        flash(' กรุณากรอกเลือกประเภทการแปลงไฟล์ : typeconvert is empty')
        return render_template('home.html',filename=filename,linkurl=linkurl)

ส่วนที่จะนำไปแสดงในหน้า HTML นะครับ

Code: Select all

{%with messages = get_flashed_messages()%}
            {%if messages %}
                {% for message in messages%}
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
                        <strong>Warning!</strong>{{message}}
                    </div>
                {%endfor%}
            {% endif %}
        {%endwith%}

Selection_025.png
Selection_025.png (18.76 KiB) Viewed 133 times

จากรูปผมจะกรอกค่าว่างลงในชื่อไฟล์ลงไปนะครับแต่ข้อมูลอื่นผมจะกรอกหมดแล้วก็กดตกลง
Selection_026.png
Selection_026.png (11.29 KiB) Viewed 133 times

จะได้ผลดังรูปภาพทั้งล่าง จะมี Warning แสดงขึ้นมาครับ
Selection_027.png
Selection_027.png (17.54 KiB) Viewed 133 timesอ้างอิง
http://www.flask.pocoo.org/docs/1.0/patterns/flashing/
https://www.pythonprogramming.net/flash-flask-tutorial/
https://www.pythonise.com/feed/flask/flask-message-flashing

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests