การใช้ฟังก์ชั่น flash ใช้สำหรับการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ในโมดูล flask

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

การใช้ฟังก์ชั่น flash ใช้สำหรับการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ในโมดูล flask

Post by jirawoot »

การใช้ฟังก์ชั่น flash ในโมดูล flask
วันนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับภาษา Python ที่จะมาแชร์ในเรื่องของการแสดงข้อความผิดพลาดจากโปรแกรมโดยใช้ ฟังก์ชั่น flash คือ ฟังก์ชั่นที่เรียกใช้จากโมดูล flask เข้ามาแล้วทำการ import ใช้งาน flash เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ในการแสดงข้อความผิดพลาดได้จากโปรแกรม ก็จะมีรูปแบบดังนี้

โค้ดอันนี้เป็นโค้ดที่ไว้สำหรับตรวจเช็คค่าว่างที่ส่งมาจากหน้า home.html

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request,flash
from flask_httpauth import HTTPBasicAuth
from flask import send_file
import subprocess
import os.path


base_store_pathpdf = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/pdf'
base_store_pathjpg = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/jpg'

app =Flask(__name__)
auth = HTTPBasicAuth()
app.secret_key = 'some_secret'

@auth.get_password
def get_password(username):
  if username == 'mindphp':
    return 'python'
  return None
@app.route('/')
# @auth.login_required
def index():
  return render_template('home.html')

@app.route('/view',methods=['GET'])
def convpdf():
  filename = request.args.get('filename')
  linkurl = request.args.get('linkurl')
  typefile = request.args.get('typefile')
  filename = filename.strip()
  linkurl = linkurl.strip()
  typefile = typefile.strip()
  if not filename:
    flash(' กรุณากรอกชื่อไฟล์ : filename is empty')
    return render_template('home.html', linkurl=linkurl,typefile=typefile)
  if not linkurl:
    flash(' กรุณากรอกลิ้ง URL : linkurl is empty')
    return render_template('home.html',typefile=typefile,filename=filename)
  if not typefile:
    flash(' กรุณากรอกเลือกประเภทการแปลงไฟล์ : typeconvert is empty')
    return render_template('home.html',filename=filename,linkurl=linkurl)
  if typefile == '1':
    str = filename+'.pdf'
    global base_store_pathpdf
    path_bin = 'wkhtmltopdf'
    path = os.path.join(base_store_pathpdf, str)
    subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
    path_sh = 'pdf/' + str
    response = send_file(path_sh)
    response.headers['Content-Type'] = 'application/pdf'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.pdf' % filename
    for x in response.__dict__:
      print(response.__dict__[x])
    return response

  elif typefile == '2':
    str = filename + '.jpg'
    global base_store_pathjpg
    path_bin = 'wkhtmltoimage'
    path = os.path.join(base_store_pathjpg, str)
    subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
    path_sh = 'jpg/' + str
    response = send_file(path_sh)
    response.headers['Content-Type'] = 'image/jpg'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.jpg' % filename
    for x in response.__dict__:
      print(response.__dict__[x])
    return response

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)
โค้ดหน้า home.html

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
  <script src="/static/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="/static/js/bootstrap.min.js"></script>

  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body><br>
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
  <div class="col-md-1" ></div>
  <div class="col-md-10" >
    <center><h4>เครื่องมือแปลงหน้าเว็บ HTML</h4></center>
    <center><h4>PDF และ IMAGE</h4></center>

  </div>
  <div class="col-md-1" ></div>

 </div>
</div>
<br>
<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-md-3" ></div>
  <div class="col-md-6" >
    {%with messages = get_flashed_messages()%}
      {%if messages %}
        {% for message in messages%}
          <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
            <strong>Warning!</strong>{{message}}
          </div>
        {%endfor%}
      {% endif %}
    {%endwith%}
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <form action="{{url_for('convpdf')}}" method="GET">
      <div class="form-check-inline">
        <div class="form-check">
        <label class="form-check-label" >
        <input type="radio" class="form-check-input"name="typefile" value="1" {%if typefile=='1'%}checked{%endif%} required>ไฟล์ PDF
      </label>
      </div>
      <div class="form-check">
        <label class="form-check-label">
        <input type="radio" class="form-check-input" name="typefile" value="2" {%if typefile=='2'%}checked{%endif%} required>ไฟล์ Image
        </label>
      </div>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="filename">ชื่อไฟล์ :</label>
        <input type="text" name="filename" {%if filename%}value="{{filename}}"{%endif%} placeholder="" class="form-control" id="filename" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="linkurl">link url :</label>
        <input type="text" name="linkurl" {%if linkurl%}value="{{linkurl}}"{%endif%} class="form-control" placeholder="www.example.com" id="linkurl" required>
      </div>
      <input type="submit" value="ตกลง" class="btn btn-success">

    </form>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3" ></div>
 </div>
</div>
</body>
</html>
ส่วนสำคัญในหน้าภาษาpython ของแสดงข้อความก็คือนี้

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request,flash

app.secret_key = 'some_secret'

  if not filename:
    flash(' กรุณากรอกชื่อไฟล์ : filename is empty')
    return render_template('home.html', linkurl=linkurl,typefile=typefile)
  if not linkurl:
    flash(' กรุณากรอกลิ้ง URL : linkurl is empty')
    return render_template('home.html',typefile=typefile,filename=filename)
  if not typefile:
    flash(' กรุณากรอกเลือกประเภทการแปลงไฟล์ : typeconvert is empty')
    return render_template('home.html',filename=filename,linkurl=linkurl)
ส่วนที่จะนำไปแสดงในหน้า HTML นะครับ

Code: Select all

{%with messages = get_flashed_messages()%}
      {%if messages %}
        {% for message in messages%}
          <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
            <strong>Warning!</strong>{{message}}
          </div>
        {%endfor%}
      {% endif %}
    {%endwith%}
Selection_025.png
Selection_025.png (18.76 KiB) Viewed 315 times
จากรูปผมจะกรอกค่าว่างลงในชื่อไฟล์ลงไปนะครับแต่ข้อมูลอื่นผมจะกรอกหมดแล้วก็กดตกลง
Selection_026.png
Selection_026.png (11.29 KiB) Viewed 315 times
จะได้ผลดังรูปภาพทั้งล่าง จะมี Warning แสดงขึ้นมาครับ
Selection_027.png
Selection_027.png (17.54 KiB) Viewed 315 times

อ้างอิง
http://www.flask.pocoo.org/docs/1.0/patterns/flashing/
https://www.pythonprogramming.net/flash-flask-tutorial/
https://www.pythonise.com/feed/flask/flask-message-flashing
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests