วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 922
Joined: 17/06/2019 10:30 am

วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service

Postby jirawoot » 26/07/2019 10:08 am

วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service
การเรียกใช้ web service นั้นจะต้องทำการทดสอบโดยใช้คำสั่ง cURL ทดสอบ แตถ้าในฝั่งของภาษา Python จะมี library ตัวหนึ่งที่ทำการทำการเรียกใช้ wed service นำมาใช้งานรูปแบบการทำการงานก็คือ ทำการ request ในฝั่ง client แล้วส่งไปยัง server แล้วทางฝั่ง server ก็ทำการ response สิ่งที่ client ได้ request มาส่งกลับให้ส่วนนี้ก็ทำงานในรูปแบบของ web service ในรูปแบบคำสั่งก็มีดังนี้

Code: Select all

import requests
r = requests.get(' [URL ของ web service] ')


ตัวอย่าง ผมทำ web service มาหนึ่งตัวก็คือ แปลงหน้าเว็บ HTML เป็นไฟล์ PDF จะทำการเรียกใช้โดยใช้คำสั่งดังนี้

Code: Select all

import requests
r = requests.get('http://127.0.0.1:5555/view/1/www.google.com', auth=('m090','m090'))
with open('htmltopdf.pdf', 'wb') as f:
    f.write(r.content)
print r


ผลการรันโปรแกรม
Selection_033.png
Selection_033.png (6.61 KiB) Viewed 147 times

และจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ PDF ชื่อ htmltopdf ปรากฎขึ้นมา
Selection_032.png
Selection_032.png (7.38 KiB) Viewed 147 times

ในไฟล์ htmltopdf.pdf
Selection_034.png

ก็อันที่เรียบร้อย


อ้างอิง
https://2.python-requests.org/en/master/
https://pypi.org/project/requests/
https://www.pythonforbeginners.com/requests/using-requests-in-python

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests