อัพเดท Changelog flask framework ของภาษา Python (ver 1.1.2 ล่าสุด)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

อัพเดท Changelog flask framework ของภาษา Python (ver 1.1.2 ล่าสุด)

Post by jirawoot »

Changelog flask framework
สำหรับตัวจัดการ web application ของภาษา python จะมีด้วยกันหลายตัวแต่จะมีตัวที่ใช้ง่ายและใช้สะดวก เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นก็คือ flask framework จะมาอัพเดท changelog ใหม่ของตัว flask ที่เพิ่มตัว feature หรือความสามารถใหม่เข้ามา

flask version 1.0.3
send_file() ใช้การเข้ารหัสแบบ ASCII แทน Latin-1 (ISO-8859-1) มีการแก้ไขส่วนที่ใช้งานร่วมกับ Gunicorn ซึ่งได้เข้มงวดเกี่ยวกับการเข้ารหัสของ header มากกว่า PEP 3333
อนุญาตให้สามารถแก้ไข CLI ได้เองในการใช้ FlaskGroup เพื่อตั้งค่าสถานะดีบักโดยไม่ต้องเขียนตัวแปรทับ
เมื่อทำการใช้คำสั่ง flask --version จะมี version ของ python และ werkzeug เพึ่มเข้ามา
แก้ไขตัวพารามิเตอร์ attachment_filename ใน send_file ให้สามารถใช้ Unicode หรื Decode ได้
แก้ไขข้อผิดพลาดของการลงทะเบียนสำหรับ HTTPException จะไม่จัดการ RoutingException ซึ่งถูกใช้ภายในระหว่างการ routing
แก้ไขการส่งอาร์กิวเมนต์ผ่าน json ไปยัง app.test_client

flask version 1.0.4
มีการแก้ไข BadRequestKeyError ที่ในเวอร์ชั่นที่ตำกว่า 1.0.3 bad_key ที่ return กลับมาเป็นค่าว่าง

Code: Select all

from flask import Flask, jsonify, request
from werkzeug.exceptions import BadRequestKeyError

app = Flask('test')
@app.errorhandler(BadRequestKeyError)
def bad_key(e):
  return jsonify({'missing key(s)': e.args})
@app.route('/')
def root():
  return request.form['foo']
app.run()
เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.0.3 :

Code: Select all

$ curl localhost:5000
{"missing key(s)":[]}
ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 1.0.2 :

Code: Select all

$ curl localhost:5000
{"missing key(s)":["foo"]}
มีการแก้ไข send_file ใน url ที่ : กับ / ใช้ได้กับ UTF-8 และสนันสนุน filename ในหลาย browsers
มีการแก้ไข PEP451 import loaders และ pytest 5.x.
แสดงข้อความ dotenv ใน stderr

flask version 1.1.0
แก้ไขให้ Werkzeug เวอร์ชั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.15.
ลดการสนับสนุน python 3.4 ลง
แก้ไข send_file ให้สนับสนุน PathLike ใน PEP 0519 กับ pathlib ใน python 3.x
แก้ไข send_file การสนับสนุน BytesIO เป็นบางส่วน
แก้ไข open_resource ในพารามิเตอร์ mode ที่เป็น rt และ r
แก้ไข jsonify ในสนับสนุน dataclasses.dataclass
แก้ไขเพิ่ม Flask.url_map_class ใน routing
แก้ไขการ return ค่าของ cli.load_dotenv ให้ return กลับมาเป็น False เมื่อยังไม่ได้ติดตั้ง python-dotenv หรือ ตำแหน่งไฟล์ไม่ถูก

flask version 1.1.1
แก้ไขเพิ่ม flask.json_available เข้ามาบางส่วนและจะนำเอาในเวอร์ชั่น 2.0.0

flask version 1.1.2
แก้ไขปัญหาการเรียกใช้ flask command ในระบบ OS Windows
แก้ไข Flask static_folder ในใส่ / หลังสุดด้วย

อ้างอิง
https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/changelog/#version-1-1-2
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 37 guests