Page 1 of 1

Review Module vinaora visitors counter สำหรับนับสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ใน joomla

Posted: 19/02/2016 11:56 am
by M032
Joomla MindPHP Extension Vinaora visitors counter Review
mdpluginvisitor_box800.png
mdpluginvisitor_box800.png (199.01 KiB) Viewed 2583 times
Module vinaora visitors counter เป็น Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website ) สำหรับใช้ในการนับสิถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( Website ) ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Joomla โดยสามารถทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงสถิติหรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ( Website ) ว่ามีจำนวนการเข้าชมจำนวนเท่าใด อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ Mod vinaora visitors counter สำหรับนับสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ใน Joomla