Page 1 of 1

วิธีการติดตั้ง Plugin ใน Wordpress

Posted: 03/06/2015 6:19 pm
by prakasit.bank
วิธีการติดตั้ง Plugin ใน Wordpress

การติดตั้ง Plugin ใน Wordpress สามารถทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 Upload ไฟล์ Plugin และทำการติดตั้งเข้าไปใน Wordpress
วิธีที่ 2 สามารถ Download และติดตั้งใน Wordpress ได้เลย
แต่ทั้ง 2 วิธีจะต่างกันแค่การนำไฟล์เข้าไปใน Wordpress เท่านั้น ส่วนการใช้งานจะเหมือนกัน

วิธีการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนู Plugin (ปลั๊กอิน)
Screenshot_2.png
Screenshot_2.png (65.7 KiB) Viewed 701 times
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเพิ่ม Plugin (ปลั๊กอิน)
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (55.64 KiB) Viewed 701 times
ขั้นตอนที่ 3 : เตรียม Plugin ที่จะติดตั้ง Upload ขั้นไปใน Wordpress หรือ Download และติดตั้ง Plugin ใน Wordpress
ยกตัวอย่าง Plugin Contact Form 7
วิธีที่ 1
Screenshot_6.png
Screenshot_6.png (59.17 KiB) Viewed 701 times
วิธีที่ 2
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (58.16 KiB) Viewed 701 times
ขั้นตอนที่ 4 : เปิดใช้งาน Plugin
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (82.71 KiB) Viewed 701 times
ขั้นตอนที่ 5 : ตั้งค่า Plugin (Plugin แต่ละตัวมีการตั้งค่าที่ต่างกัน)
Screenshot_3.png
Screenshot_3.png (57.29 KiB) Viewed 701 times
เสร็จสิ้นวิธีการติดตั้ง Plugin ใน Wordpress