Page 1 of 1

[Review] WP Product Review Plug in เสริมในการรีวิวสินค้า

Posted: 06/07/2015 11:03 am
by prakasit.bank
วิธีการติดตั้งอ่านได้จาก
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 57&t=28208
Screenshot_2.png
Screenshot_2.png (8.24 KiB) Viewed 713 times
การใช้งาน WP Product Review
เปิดใช้งาน WP Product Review
จะมีเมนู Product Review เพิ่มเข้ามา
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (44.7 KiB) Viewed 713 times
หลังจากเข้ามาจะเป็นการตั้งค่า สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆได้ ถ้าเราไม่ตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าพื้นฐานมาให้อยู่แล้ว
WP Product Review Options.png
การใช้งานให้เรามาที่เมนู Post หรือ Page ที่เราต้องการรีวิวสินค้า
จะมีเมนู Product Review Extra Setting เพิ่มเข้ามาด้านล่าง ให้เราเลือก Yes ก็สามารถใส่รายละเอียดของสินค้าที่จะรีวิวได้
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (34.26 KiB) Viewed 713 times
Add New Post.png
หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กด เผยแพร่ แล้วเข้าหน้าเว็บเพื่อดูผลลัพธ์ ก็จะได้ฟอร์ม Product Review ขึ้นมา
Screenshot_3.png
Screenshot_3.png (20.02 KiB) Viewed 713 times