การ backup, Restore ใน Magento

คู่มือ แชร์วิธีใช้งาน Magento ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ การติดต้้งและใช้งานต่างๆ การอัพเกรด การ Backup ทุกเรื่องของการทำเว็บขายของ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mcmakdonal
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 246
Joined: 18/05/2015 9:51 am

การ backup, Restore ใน Magento

Postby mcmakdonal » 05/06/2015 4:01 pm

การ backup, Restore ใน Magento

1. ให้ทำการ Login เข้าไปที่หน้าของ Admin Panel แล้วไปที่ ระบบ > เครื่องมือ > สำรองข้อมูล

2015-06-05_15-40-12.png


2. ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้า การ Backup ข้อมูล

2015-06-05_15-41-46.png

    2.1 System Backup : ทำการสำรองข้อมูลระบบ คือสำรองข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวม Database) ไว้ในไฟล์ .tgz
    2.2 Database and media Backup : ทำการสำรองข้อมูลสื่อมัลติมีเดียทั้งหมดใน Magento และ นำฐานข้อมูลมารวมไว้ด้วยในไฟล์ .tgz
    2.3 Database Backup : ทำการสำรองข้อมูล ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ

3. ทำการกด Backup ข้อมูลตามที่ต้องการ ( ในที่นี้จะทดลอง Backup ข้อ 2.1 นะครับ )

2015-06-05_15-47-20.png


3.1 คือชื่อของ ไฟล์ Backup เรา
3.2 Put store on the maintenance mode while backup creation คือ ใส่เก็บไว้ในโหมดการบำรุงรักษาในขณะที่การสร้างการสำรองข้อมูล
3.3 Exclude media folder from backup คือ ไม่รวมโฟลเดอร์สื่อจากการสำรองข้อมูล

4. จากน้ันกด OK ใช่เวลาสักครู่ ถึงนาน พอตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของ Magento เรา

2015-06-05_15-53-25.png


5. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ขึ้นตามภาพ

2015-06-05_15-59-15.png


ลูกศรสีน้ำเงินคือ การ Download ไฟล์ Backup นี้ .tgz
ลูกศรสีแดงคือ Rollback คือ การย้อนกลับไปยังจุดที่ทำการ Backup

สำหรับที่เก็บไฟล์นั้นอยู่ที่ magento\var\backups


เสร็จสิ้นวิธีการ backup, Restore ใน Magento แล้วครับ ....
Image

Return to “Magento user Guide Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests