อาเรย์พอยเตอร์ ช่วยหน่อยนะคับ งงหมดแล้ว

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

armsamart
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 27/06/2011 12:04 pm

อาเรย์พอยเตอร์ ช่วยหน่อยนะคับ งงหมดแล้ว

Post by armsamart » 27/06/2011 12:14 pm

รับค่าจำนวนเต็ม จำนวน 10 ตัว เก็บไว้ในอาเรย์ หลังจากนั้น รับค่าจำนวนเต็ม 2 ตัว เพื่อกำหนดช่วงของข้อมูลที่ต้องการหาค่ามากที่สุด โดยให้ช่วงข้อมูลเป็นค่า 0-9

แล้วใช้ฟังก์ชัน find_max ในการค้นหาค่าที่มีค่ามากที่สุดของช่วงที่กำหนด

ทั้งนี้ฟังก์ชัน find_max มีต้นแบบของฟ้งก์ชันดังนี้
int* find_max(int *p, int *q);
=> p จุดเริ่มต้นของอาเรย์
=> q จุดสิ้นสุดของอาเรย์
=> คืนค่า เป็น พอยเตอร์อ้างอิงไปยังสมาชิกที่มีค่ามากที่สุด

**ห้ามใช้เครื่องหมาย [] ในฟังก์ชัน find_max

รูปแบบการแสดงผล
N01: <10>
N02: <8>
N03: <0>
N04: <9>
...
N09: <1>
Scope: <4 8>
= 9
ข้อสังเกตุ แม้ว่า 10 จะมีค่ามากที่สุดในข้อมูลตัวอย่าง แต่คำตอบคือ 9 เพราะ 10 ไม่อยู่ในขอบเขต 4-8
เติมส่วนที่เหลือคับ
#include<stdio.h>
#define LEN 10

int* find_max(int *p, int *q);

int main(){
int d[LEN], i, m, n;
int *max_ptr;

for(i = 0; i < LEN; i++){
printf("N%02d: ", i + 1);
scanf("%d", &d);
}
printf("Scope: ");
scanf("%d %d", &m, &n);

//use find max appropriately


printf("=%d\n", *max_ptr);
return 0;
}

//define find max here!
int* find_max(int *p, int *q){

}

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests