รบกวนช่วยเช็คโค้ดภาษาให้หน่อยค่ะ มันรันไม่ออกบางช่วง

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

SilverStar
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 02/07/2011 11:26 pm

รบกวนช่วยเช็คโค้ดภาษาให้หน่อยค่ะ มันรันไม่ออกบางช่วง

Post by SilverStar »

คือ ต้องการจะเขียนโปรแกรมหาค่าX จากสมการ AX^2+BX+C=0
แต่มีปัญหาตรงเวลาคีย์ค่า A,B,C ลงไปแล้วตรวจสอบเงื่อนไขแล้วบางครั้งมันขึ้น
-1.j <<< ตอนนี้หาจุดแก้ยังไม่เจอเลยค่ะ ช่วยดูโค้ดด้านล่างให้หน่อยนะคะ
แต่ที่รู้สึกคือ มันอาจจะมีปัญหาตั้งแต่บรรทัดนี้ลงไป
else if (B == 0)

Code: Select all

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"

main()

{ float A,B,C,K,X,X1,X2,X3,X4;
 printf("Program for find solution of X from Ax^2+Bx+C = 0\n");
 printf("Input A :");
 scanf("%f" ,&A);
 printf("Input B :");
 scanf("%f" ,&B);
 printf("Input C :");
 scanf("%f" ,&C);
 
 K = sqrt(B*B - 4*A*C);
 {printf("squareroot of B^2-4AC = %0.2f\n" ,K);}
 
 if (A == 0 && B == 0)
   {printf("Can't find solution of X.");}
 else if (A == 0)
     {X = -1*C/B;
      printf("X is %0.2f\n" , X);}
 else if (B == 0)
     {X1 = sqrt(-1*C/A);
      printf("X is %0.2f\n" , X1);}
 else if (A!=0 && B!=0 && C!=0 && K>0)
   {X2 = (-1*B + K)/2*A;
   X3 = (B+K)/2*A;
   printf("There are two solutions of X \n");
   printf("X1 is %0.2f\n" , X2);
   printf("X2 is %0.2f\n" , X3);}
 else if (A!=0 && B!=0 && C!=0 && K==0)
   {X4 = -1*B/2*A ;
   printf("X is %0.2f\n" ,X4);}
 else if (A!=0 && B!=0 && C!=0 && K<0)
   printf("X is complex number\n"); 
getch();      
}  

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests