สร้าง xml โดยใช้ XmlSerializer

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 254
Joined: 22/02/2011 11:48 am

สร้าง xml โดยใช้ XmlSerializer

Post by jataz2 »

ถ้าเพื่อนๆต้องการ build โครงสร้าง xml ให้มีหน้าตาเเบบด้านล่างนี้ มี object หลายตัวที่ทำได้ครับ
เช่น XmlDocument แล้ววนรูป AppendChild ไปเรื่อยๆ , XmlWriter ก็ทำได้ครับ แต่ผมเเนะนำให้ใช้ XmlSerializer ครับ เพราะจะเป็นระเบียบกว่า เเก้ code ภายหลังได้ง่าย โดยเราไปสร้าง class โดยนิยามโครงสร้างใน class ให้เท่ากับ xml ที่เราต้องการ เเล้วเราก็ยัดค่าลงไปใน class เเล้วใช้ XmlSerializer วาด xml ออกมา

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
 <rss version="2.0">
 <channel>
   <title>***.com: เว็บไซต์สำหรับคนรักดนตรีอิสระ</title> 
   <link>http://www.***.com/</link> 
   <description>เพลง,ฟังเพลง,เนื้อเพลง,ฟังเพลงออนไลน์</description> 
   <language>th-TH</language> 
   <copyright>***.com</copyright> 
 <image>
   <title>***.com: เว็บไซต์สำหรับคนรักดนตรีอิสระ</title> 
   <url>http://www.***.com/logo_default.jpg</url> 
   <link>http://www.***.com/</link> 
 </image>
 <item news_id="4913">
  <title>“Room 39” ขยายเวลา</title> 
  <link>http://www.***.com/id,4913/</link> 
  <thumb><img src="http://image.***.com/thum266" \></thumb> 
 <description>”Room 39”</description> 
 <pubDate>01 สิงหาคม 2554</pubDate> 
 </item>
 <item =news_id="1111">
 ....
 </item>
 </channel>
</rss>
User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 254
Joined: 22/02/2011 11:48 am

Re: สร้าง xml โดยใช้ XmlSerializer

Post by jataz2 »

สร้างคลาส PRssList.cs

Code: Select all

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;

namespace Revolic.Data.Rss.DTO
{
  [XmlRoot(ElementName = "rss")]
  public class PRssList
  {
    public PRssChannel channel;

    public PRssList()
    {

    }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "channel")]
  public class PRssChannel
  {
    public string title = "";
    public string link = "";
    public string description = "";
    public string language = "";
    public string copyright = "";

    [XmlElement(ElementName = "image")]
    public PRssImage image;

    [XmlElement(ElementName = "item")]
    public PRssItem[] item;

    public PRssChannel()
    {
      //
      // TODO: Add constructor logic here
      //
    }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "image")]
  public class PRssImage
  {
    public string url = "";
    public string title = "";
    public string link = "";
    public string width = "";
    public string height = "";

    public PRssImage()
    {

    }
  }
  
  [XmlRoot(ElementName = "item")]
  public class PRssItem
  {
    [XmlAttribute(AttributeName="news_id")]
    public string id = "";
    public string title = "";
    public string description = "";
    public string link = "";
    public string pubDate = "";
    public string thumb = "";

    public PRssItem()
    {

    }
  }
}
ในหน้า Rss.aspx ก็หยอดค่าลงใน class แล้วเรีัยกใช้ serializer.Serialize() เพื่อ build เป็นโครงสร้าง xml

Code: Select all

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!Page.IsPostBack)
    {
      Response.ContentType = "text/xml;charset=utf-8";

      PRssList list = new PRssList();
      PRssItem item = new PRssItem();
      item.id = "508";
      item.title = "xxxx";
      item.link = "http://www.***.com/id,508/";
      item.description = "Son Ho Young Son Ho Young";
      item.pubDate = "17 Jul 2551";

      PRssItem[] items = new PRssItem[2];
      items[0] = item;
      items[1] = item;

      PRssImage image = new PRssImage();
      image.title = "Freedom Of Music;";
      image.url = "http://www.***.com/***/logo_default.jpg";
      image.link = "http://www.***.com/";

      PRssChannel channel = new PRssChannel();
      channel.title = "Freedom Of Music;";
      channel.link = "http://www.***.com/";
      channel.description = "music,online,play,listen,vdo,clip,indies";
      channel.language = "th-TH";
      channel.copyright = "***.com";
      channel.image = image;
      channel.item = items;

      list.channel = channel;

      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PRssList));
      XmlSerializerNamespaces namespaces = new XmlSerializerNamespaces();
      namespaces.Add(string.Empty, string.Empty);

      serializer.Serialize(Response.OutputStream, list, namespaces);
    }
  }
User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 254
Joined: 22/02/2011 11:48 am

Re: สร้าง xml โดยใช้ XmlSerializer

Post by jataz2 »

ในหน้า design ของหน้า Rss.aspx ให้ลบทุกอย่างให้เหลือเเค่บรรทัดด้านล่างบรรทัดเดียวครับ
เพราะถ้ามีพวก Html Head body อยู่ด้วยจะทำให้ xml ไม่ perform ครับ เพราะัมันจะเจอ tag xml อยู่ 2 เเห่งใน 1 page

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="rss.aspx.cs" Inherits="rss" %>
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests