ช่วยเขียน flowchart ด้วย !!! ค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สิวารัตน์
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 29/02/2012 11:36 am

ช่วยเขียน flowchart ด้วย !!! ค่ะ

Post by สิวารัตน์ »

EX4.โปรแกรมรับค่าอายุ หาปีเกิดเป็น ค.ศ.
*************************************
import java.io.*; //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
class Ja_janjira4 //ชื่อคลาสJa_janjira4
{
public static void main( String [] args)throws IOException //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
{
BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
int mul=1; //กำหนดตัวแปร mul ชนิดตัวเลข มีค่าเท่ากับ1
int check=0;//กำหนดตัวแปร check ชนิดตัวเลข มีค่าเท่ากับ0
int a; //กำหนดตัวแปร a ชนิดตัวเลข
String i; //กำหนดตัวแปร i ชนิดตัวอักษร
String b; //กำหนดตัวแปร b ชนิดตัวอักษร
do //เริ่มการวนซ้ำ
{
System.out.println(" "); //แสดง " "
System.out.print ("Please Enter Year Age : " ); //แสดง"Please Enter Year Age : "
i=stdin.readLine(); //กำหนดตัวแปร i มีค่าเท่ากับค่าที่รับมา
check = Integer.parseInt(i); //ให้ค่า i ที่รับมาเป็นชนิดตัวอักษรเท่ากับค่าcheckชนิดตัวเลข
mul = 2011 - check; //กำหนดให้ mul เท่ากับ 2011 ลบกับ check

System.out.print ("Birth Year: " + mul ); //แสดงค่า"Birth Year: " บวกด้วนค่า mul
System.out.println(" "); //แสดง " "
System.out.print ( "Do you want to Continue. If say yes Press 1 : " );//แสดง"Do you want to Continue. If say yes Press 1 : "
b=stdin.readLine(); //กำหนดตัวแปร b มีค่าเท่ากับค่าที่รับมา
a=Integer.parseInt(b); //ให้ค่า b ที่รับมาเป็นชนิดตัวอักษรเท่ากับค่าaชนิดตัวเลข
}
while ( a == 1); //จบการวนซ้ำ (กำหนดให้aมีค่าเท่ากันกับ 1
}
}
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests