การใช้งาน Django ร่วมกับฐานข้อมูล mysql

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

การใช้งาน Django ร่วมกับฐานข้อมูล mysql

Post by jay_limm »

ในส่วนของการติดตั้งและเริ่มใช้งานเบื้องต้นสามารถดูได้ ที่นี่
การใช้งาน Django ร่วมกับฐานข้อมูล mysql โดยจะมาสามารเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผ่าน browser ได้
ส่วนแรกเป็นในส่วนของการตั้งค่าให้ Django สามารถใช้งานร่วมกับ mysql ได้

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างฐานข้อมูลบน phpmyadmin ---> ชื่อฐานข้อมูล ในที่นี้ชื่อ django
01.JPG
01.JPG (44.1 KiB) Viewed 1031 times
ขั้นตอนที่ 2 : แก้ไขไฟล์ settings.py
ในส่วนของ DATABASE
ENGINE --> แก้ให้เป็น .mysql
NAME --> ชื่อฐานข้อมูล
USER --> ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
PASSWORD --> รหัสผ่านฐานข้อมูล
02.JPG
02.JPG (53.4 KiB) Viewed 1031 times
ขั้นตอนที่ 3 : แก้ไขในส่วนของ ไฟล์ urls.py ให้มีลักษณะ ดังรูป
03.5.JPG
03.5.JPG (51.27 KiB) Viewed 1023 times
ขั้นตอนที่ 4 : ทำการ ซิงค์ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นให้สามารถใช้งานกับ django ได้
03.JPG
03.JPG (95.28 KiB) Viewed 1031 times

ขั้นตอนที่ 5 : ให้ตอบ yes จากนั้นจะให้มีการ กรอกข้อมูล username ,password,email ที่เป็นของ admin ที่จะต้องนำไปใช้ตอนใช้งาน
ใช้คำสั่ง python manage.py syncdb
04.JPG
04.JPG (81.13 KiB) Viewed 1031 times
ขั้นตอนที่ 6 : เป็นการสร้าง app ที่เป็นของเราขึ้นมา
คำสั่งคือ manage.py startapp django2(ชื่อ app ที่ต้องการสร้าง)
06.JPG
06.JPG (88.83 KiB) Viewed 1031 times
ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อรันคำสั่งแล้ว จะได้ app ที่ชื่อว่า django2 ออกมาอยู่ภายใน โฟลเดอร์งานที่สร้างไว้ตอนแรก
07.JPG
07.JPG (31.03 KiB) Viewed 1023 times
ขั้นตอนที่ 8 : แก้ไขไฟล์ models.py ที่อยู่ภายใน app django2 เป็นการสร้างฐานข้อมูล โดยจะเป็นการเพิ่ม field ในฐานข้อมูล ในที่นี้ เพิ่ม 3 field คือ name ,phone , homepage
08.JPG
08.JPG (55.02 KiB) Viewed 1031 times
ขั้นตอนที่ 9 : แก้ไข ไฟล์ setting โดยจะต้องทำการเพิ่ม app ที่เราเขียนเข้าไป
09.JPG
09.JPG (76.66 KiB) Viewed 1031 times

ขั้นตอนที่ 10 : เป็นการทำให้ admin สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้
โดยจะต้องทำการเพิ่ม

Code: Select all

from django2.models import *
admin.site.register(Employee)
django2 ---> ชื่อ app
Employee ---> ชื่อ class
จากนั้นสั่ง ซิ้งฐานข้อมูลอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า
11.JPG
11.JPG (28.51 KiB) Viewed 1031 times
การใช้งาน Django(การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผ่าน browser)
Last edited by jay_limm on 29/09/2014 11:20 am, edited 2 times in total.
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

Re: การใช้งาน Django

Post by jay_limm »

การใช้งาน Django(การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผ่าน browser)

ทำการสั่งรัน django โดยใช้คำสั่ง python manage.py runserver
12.JPG
12.JPG (99.1 KiB) Viewed 1029 times
พิมพ์ url 127.0.0.1:8000/admin/ เพื่อเข้าสู่หน้า login
05.JPG
05.JPG (31.44 KiB) Viewed 1021 times
เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอดังภาพ จะเห็น django2 ที่สร้างขึ้น
15.JPG
15.JPG (45.24 KiB) Viewed 1029 times
คลิกเข้าไปที่ employee ที่แสดงหน้าจอดังภาพ กรณีนี้ยังไม่บมีข้อมูล คลิกเพิ่มข้อมูล
16.JPG
16.JPG (35.17 KiB) Viewed 1021 times
เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถกรอกข้อมูล แล้วทำการบันทึกได้
17.JPG
17.JPG (51.43 KiB) Viewed 1021 times
หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกเข้ามาดู จะสามารถแก้ไข และลบข้อมูลนั้นได้
18.JPG
18.JPG (54.06 KiB) Viewed 1021 times

ในส่วนของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลทั้งหมดของ django ที่สร้างขึ้นและมีการใช้งานรวมกับ django
13.JPG
13.JPG (144.49 KiB) Viewed 1021 times
ฐานข้อมูล employee ของ app django2 ที่เป็น app ที่เร้าสร้างขึ้น
14.JPG
14.JPG (169.28 KiB) Viewed 1021 times
ข้อมูลในฐานข้อมูลเมื่อมีการเพิ่มเข้ามาในระบบ
14.5.JPG
14.5.JPG (10.99 KiB) Viewed 1029 times
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests